Opgelet: het rijexamen is een regionale bevoegdheid. Deze rubriek is alleen geldig voor Vlaanderen.

Examentypes

De eerste stap om een rijbewijs te verkrijgen, is slagen voor een theorie-examen. Bij dit examen ligt het accent op de kennis van de wegcode. Het is een audio-visueel examen in de vorm van meerkeuzevragen, af te leggen via de computer.

In onze examencentra kunt u theorie-examens afleggen voor alle categorieën van voertuigen. Het theorie-examen vindt altijd plaats op afspraak. 

U kunt een theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze.

Nuttige links:

Na de scholingsperiode en liefst voor de einddatum van het voorlopig rijbewijs moet u een praktijkexamen afleggen.

Het praktijkexamen vindt altijd plaats op afspraak. In al onze centra kunt u een examen afleggen, voor alle categorieën van voertuigen. Raadpleeg de pagina van elk centrum voor alle gegevens.

Nuttige links:

Categorieën van rijbewijzen:

In onze centra kunt u terecht voor volgende categorieën:

  • AM - twee- of driewielige bromfiets of lichte 4-wieler
  • A1 & A2 & A - Motorfiets
  • B - Auto
  • B96 & B+E - Auto + aanhangwagen (>750 kg)
  • C1 & C - Vrachtwagen
  • C1 & C+E - Vrachtwagen + aanhangwagen (>750 kg)
  • D1 & D - Autobus, autocar
  • D1+E D+E - Autobus, autocar + aanhangwagen (>750 kg)
  • G - Landbouwvoertuig

Er kunnen ook examens worden afgelegd om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen voor de categorie C en D. Meer info op de website van GOCA Vlaanderen.

De risicoperceptietest is in Vlaanderen een onderdeel van het praktijkexamen, ongeacht het gekozen opleidingstraject. 
De risicoperceptietest is een computertest waarbij wordt nagegaan of u de potentiële gevaren op de weg kan herkennen. Noch uw reactietijd, noch uw kennis van de wegcode worden beoordeeld.
Om de risicoperceptietest te mogen afleggen, moet u sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen.
De risicoperceptietest en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Daarom moeten beide onderdelen van het praktijkexamen in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.
Indien u niet slaagt voor de risicoperceptietest, wordt het praktijkexamen niet stopgezet. U heeft toegang tot de proef op de openbare weg. U wordt beoordeeld op het geheel van de twee afgelegde proeven.

Hoe verloopt de risicoperceptietest?

De test bestaat uit 5 films van +/- 30 seconden.
Na afloop van iedere film, krijgt u een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.
U moet minimum 6/10 behalen om te slagen.

Hieronder vindt u twee voorbeeldvragen van de risicoperceptietest.