Coronavirus-maatregelen: voor meer informatie, zie Nieuws

De examens worden uitsluitend op afspraak afgelegd.

THEORIE-EXAMENS

Het maken van afspraken kan via deze LINK voor het theorie-examen van de categorieën AM, A, B & G (en verval van recht tot sturen).

Na het maken van een afspraak ontvangt u een bevestigingsmail. Mocht u niets ontvangen hebben, gelieve uw junk e-mails na te kijken.

Let op: u kunt maar één afspraak per keer maken (m.a.w., u moet het examen waarvoor u een afspraak heeft gemaakt hebben afgelegd voordat u een nieuwe afspraak kunt maken). Meerdere afspraken worden geannuleerd.
De afspraak is persoonlijk; daarom moeten de bij de afspraak ingevoerde contactgegevens overeenkomen met de contactgegevens van de persoon die het examen zal afleggen.

ONZE EXAMENCENTRA VOOR HET RIJBEWIJS

Het maken van afspraken kan via het nummer 02/452.99.37 voor het theorie-examen categorie C & D met of zonder vakbekwaamheid.

Meer info over een vertraagd theorie-examen (speciale zitting) kan u terugvinden via deze link.

Om deel te nemen aan een vertraagd theorie-examen dient u een afspraak te maken. Vertraagde zittingen te Asse-Mollem worden enkel georganiseerd op dinsdag en donderdag om 15u15 en nooit in schoolvakanties. Dit kan enkel via mail aan examenmollem@aibv.be met vermelding van:

 • Naam en Voornaam

 • Rijksregisternummer

 • Categorie van rijbewijs

 • Enkele data voorstellen of examen gewenst vanaf datum dd/mm/jj

 • Attest vertraagde zitting in bijlage

Opgepast: het orginele attest voor deelname aan een vertraagd theorie-examen dient men te kunnen voorleggen op de dag bij de inschrijving voor het vertraagd theorie-examen.

PRAKTIJKEXAMENS

Een praktijkexamen reserveren voor de categorieën AM en B kan ofwel ter plaatse, van maandag tot vrijdag van 7u tot 15u30 ofwel telefonisch op het nummer 02/452.99.37.
Volgende gegevens zijn nodig voor de reservering: rijksregisternummer, type (M12, M18, M36) en afgiftedatum voorlopig rijbewijs
Gelieve bij inschrijving alle nodige voertuigdocumenten mee te brengen.

Er worden geen afspraken per e-mail gemaakt. Dank u voor uw begrip.

Een praktijkexamen annuleren van de categorieën AM & B kan enkel via examenmollem@aibv.be met vermelding van:

 • Naam en Voornaam
 • Rijksregisternummer
 • Datum & uur van praktijkexamen

Opgepast: een praktijkexamen moet minimum 3 werkdagen vóór de dag van het examen worden geannuleerd (vb. donderdag annuleren voor het examen van volgende week dinsdag), zo niet wordt er een retributietoeslag aangerekend.

ONZE EXAMENCENTRA VOOR HET RIJBEWIJS

Afschaffing vrijstelling van scholing voor houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs in Vlaanderen vanaf 1 september 2021
Indien u in de komende maanden een afspraak heeft voor het afleggen van een praktijkexamen om een rijbewijs te behalen, wensen wij u te informeren over een nieuwe wetgeving die ingaat op 01/09/2021. 

Vanaf deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om het examen af te leggen op voorlegging van een buitenlands rijbewijs. Om het praktijkexamen voor categorie B (auto) af te leggen, dient elke kandidaat vanaf 01/09/2021 te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen cat. B
 • Niet uitgesloten zijn wegens een onregelmatigheid (fraude, ordeverstoring, …)
 • Ten minste 3 maanden stage hebben doorlopen onder dekking van een voorlopig rijbewijs M18 M36
 • Na 2 niet geslaagde examens, ten minste 6 uur praktijkonderricht hebben gevolgd bij een erkende rijschool (mislukkingen voor 01/09/2021 worden meegeteld)
 • Op de dag van het examen, vergezeld zijn van een begeleider die voldoet aan de voorwaarden om te mogen optreden als begeleider, of een rijschoolinstructeur (voor meer informatie, raadpleeg onze informatiebrochure).

Indien u niet kan voldoen aan deze voorwaarden, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met het examencentrum om een nieuwe afspraak te maken.
Indien u wel aan deze voorwaarden voldoet, of geen examen aflegt op basis van een buitenlands rijbewijs, mag u dit negeren.

Een praktijkexamen reserveren voor de categorieën A, BE, G, C en D kan enkel ter plaatse, van maandag tot vrijdag van 7u tot 16u.
Gelieve bij inschrijving alle nodige voertuigdocumenten mee te brengen.

Een praktijkexamen annuleren van de categorieën A1, A2, A, BE, G, C, CE, D, DE en subcategorieën kan enkel via examenmollem@aibv.be met vermelding van:

 • Naam en Voornaam
 • Rijksregisternummer
 • Datum & uur van praktijkexamen

Opgepast:

 • Een praktijkexamen van de categorieën A1, A2, A, BE & G moet minimum 3 werkdagen voor de dag van het examen worden geannuleerd (vb. donderdag annuleren voor het examen van volgende week dinsdag), zo niet wordt er een retributietoeslag aangerekend.
 • Een praktijkexamen van de categorieën C, CE, D, DE en subcategorieën  moet minimum 8 werkdagen voor de dag van het examen worden geannuleerd, zo niet wordt er een retributietoeslag aangerekend.

Er worden geen afspraken per e-mail gemaakt. Dank u voor uw begrip.

ONZE EXAMENCENTRA VOOR HET RIJBEWIJS