De examens worden uitsluitend op afspraak afgelegd.

THEORIE-EXAMENS

Het maken van afspraken voor het theorie-examen van de categorieën AM, A, B & G (en verval van recht tot sturen) kan via onderstaande link.

Afspraak maken voor een theorie-examen 

Na het maken van een afspraak ontvangt u een bevestigingsmail. Mocht u niets ontvangen hebben, gelieve uw junk e-mails na te kijken.

Let op: u kunt maar één afspraak per keer maken (m.a.w., u moet het examen waarvoor u een afspraak heeft gemaakt hebben afgelegd voordat u een nieuwe afspraak kunt maken). Meerdere afspraken worden geannuleerd.
De afspraak is persoonlijk; daarom moeten de bij de afspraak ingevoerde contactgegevens overeenkomen met de contactgegevens van de persoon die het examen zal afleggen.

Gebruikershandleiding om een afspraak eenvoudig te maken

Het maken van afspraken kan via het nummer 02/452.99.37 voor het theorie-examen categorie C & D met of zonder vakbekwaamheid en ADR.
Dit kan ook via mail aan examenmollem@aibv.be met vermelding van:

  • Naam & voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Categorie rijbewijs met of zonder vakbekwaamheid

Meer info over een vertraagd theorie-examen (speciale zitting) kan u hier terugvinden.

Het maken van afspraken kan via deze LINK voor het theorie-examen.
Vertraagde zittingen te Asse-Mollem worden enkel georganiseerd op dinsdag en donderdag om 15u15 en nooit in schoolvakanties.

Opgepast: het orginele attest voor deelname aan een vertraagd theorie-examen dient men te kunnen voorleggen op de dag bij de inschrijving voor het vertraagd theorie-examen.

PRAKTIJKEXAMENS

Een praktijkexamen reserveren voor de categorieën AM en B (en verval van recht tot sturen) kan via onderstaande link.

Afspraak maken voor een praktijkexamen

De voorgestelde/getoonde beschikbaarheden zijn telkens een momentopname (moment dat u online het afsprakensysteem consulteert) en kunnen wijzigen als gevolg van geannuleerde of gewijzigde afspraken van andere kandidaten. Indien afspraken geannuleerd worden, worden deze onmiddellijk online beschikbaar gesteld voor andere kandidaten. Bijgevolg kan u - indien gewenst - steeds online (via het afsprakensysteem) de beschikbaarheden controleren om uw afspraak eventueel te vervroegen.

Na het maken van een afspraak ontvangt u een bevestigingsmail. Mocht u niets ontvangen hebben, gelieve uw junk e-mails na te kijken.
Er worden geen afspraken per e-mail gemaakt. Dank u voor uw begrip.

Let op: u kunt maar één afspraak per keer maken (m.a.w., u moet het examen waarvoor u een afspraak heeft gemaakt hebben afgelegd voordat u een nieuwe afspraak kunt maken). Meerdere afspraken worden geannuleerd.
De afspraak is persoonlijk; daarom moeten de bij de afspraak ingevoerde contactgegevens overeenkomen met de contactgegevens van de persoon die het examen zal afleggen.

Gebruikershandleiding om een afspraak eenvoudig te maken

ONZE EXAMENCENTRA VOOR HET RIJBEWIJS

Een praktijkexamen reserveren voor de categorieën A, BE, G, C en D kan enkel ter plaatse, van maandag tot vrijdag van 7u tot 16u.
Gelieve bij inschrijving alle nodige voertuigdocumenten en examenvoertuig(en) mee te brengen.

Een praktijkexamen annuleren van de categorieën A1, A2, A, BE, G, C, CE, D, DE en subcategorieën kan enkel via examenmollem@aibv.be met vermelding van:

  • Naam en Voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Datum & uur van praktijkexamen

Opgepast:

  • Een praktijkexamen van de categorieën A1, A2, A, BE & G moet minimum 3 werkdagen voor de dag van het examen worden geannuleerd (vb. donderdag annuleren voor het examen van volgende week dinsdag), zo niet wordt er een retributietoeslag aangerekend.
  • Een praktijkexamen van de categorieën C, CE, D, DE en subcategorieën  moet minimum 8 werkdagen voor de dag van het examen worden geannuleerd, zo niet wordt er een retributietoeslag aangerekend.

Er worden geen afspraken per e-mail gemaakt. Dank u voor uw begrip.

ONZE EXAMENCENTRA VOOR HET RIJBEWIJS