Afspraak maken - Rijbewijs

Coronavirus-maatregelen: voor meer informatie, zie "Nieuws"

25/03/2021: de Vlaamse examencentra blijven open.
De examens worden uitsluitend op afspraak afgelegd.

Theorie-examens

Het theorie-examen (alle categorieën) wordt enkel op afspraak afgelegd.
Het maken van afspraken kan via:

 • Deze LINK voor het theorie-examen van de categorieën AM, A, B & G
  Na het maken van een afspraak ontvangt u een bevestigingsmail. Mocht u niets ontvangen hebben, gelieve uw junk e-mails na te kijken
 • Het nummer 02/452.99.37 voor het theorie-examen categorie C & D met of zonder vakbekwaamheid
 • Het nummer 02/452.99.37 voor het theorie-examen in speciale zitting

Let op: u kunt maar één afspraak per keer maken (m.a.w., u moet het examen waarvoor u een afspraak heeft gemaakt hebben afgelegd voordat u een nieuwe afspraak kunt maken). Meerdere afspraken worden geannuleerd.
De afspraak is persoonlijk; daarom moeten de bij de afspraak ingevoerde contactgegevens overeenkomen met de contactgegevens van de persoon die het examen zal afleggen.

Praktijkexamens

De examens worden uitsluitend op afspraak afgelegd.

Categorieën AM en B

Een praktijkexamen reserveren voor de categorieën AM & B kan enkel via het contactformulier. Gelieve dit formulier slechts eenmaal in te vullen.
De ingevulde contactformulieren worden chronologisch door ons verwerkt, gelieve geduld te hebben. Zodra er praktijkexamens vrijkomen nemen wij met u contact op en kunnen we een praktijkexamen reserveren. Gelieve er rekening mee te houden dat dit formulier enkel geldt voor praktijkexamens.
Er worden geen afspraken per e-mail gemaakt. Dank u voor uw begrip.

Informatie over de verlenging van termijnen en veiligheidsmaatregelen rond covid-19 vindt u op deze pagina.

Afschaffing vrijstelling van scholing voor houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs in Vlaanderen vanaf 1 septembert 2021
Indien u in de komende maanden een afspraak heeft voor het afleggen van een praktijkexamen om een rijbewijs te behalen, wensen wij u te informeren over een nieuwe wetgeving die ingaat op 01/09/2021. 

Vanaf deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om het examen af te leggen op voorlegging van een buitenlands rijbewijs. Om het praktijkexamen voor categorie B (auto) af te leggen, dient elke kandidaat vanaf 01/09/2021 te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen cat. B
 • Niet uitgesloten zijn wegens een onregelmatigheid (fraude, ordeverstoring, …)
 • Ten minste 3 maanden stage hebben doorlopen onder dekking van een voorlopig rijbewijs M18 M36
 • Na 2 niet geslaagde examens, ten minste 6 uur praktijkonderricht hebben gevolgd bij een erkende rijschool (mislukkingen voor 01/09/2021 worden meegeteld)
 • Op de dag van het examen, vergezeld zijn van een begeleider die voldoet aan de voorwaarden om te mogen optreden als begeleider, of een rijschoolinstructeur (voor meer informatie, raadpleeg onze informatiebrochure).

Indien u niet kan voldoen aan deze voorwaarden, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met het examencentrum om een nieuwe afspraak te maken.
Indien u wel aan deze voorwaarden voldoet, of geen examen aflegt op basis van een buitenlands rijbewijs, mag u dit negeren.

Categorieën A1, A2, A, B+E, G, C/CE en D/DE

Een praktijkexamen reserveren voor de categorieën A1, A2, A, B+E, G, C/CE en D/DE kan enkel ter plaatse, van maandag tot vrijdag van 7u tot en met 16u. 
Er worden geen afspraken per e-mail gemaakt. Dank u voor uw begrip.

Gelieve steeds uw examenvoertuig(en) en onderstaande boorddocumenten mee te brengen. Zo kunnen we controleren dat deze administratief en technisch in orde zijn.

 • Inschrijvingsbewijs (alle categorieën)
 • Verzekeringsbewijs (alle categorieën)
 • Gelijkvormigheidsattest (categorieën A1, A2 & A)
 • Keuringsbewijs (categorieën B, BE, C, CE, D & DE)
 • Identificatiebewijs (categorieën BE, C, CE, D & DE)
 • Technische fiche (categorieën BE, C, CE & DE)

Het praktijkexamen moet op voorhand elektronisch betaald worden, u krijgt hiervan een betalingsbewijs en bevestiging van de afspraak.

Informatie over de verlenging van termijnen en veiligheidsmaatregelen rond covd-19 vindt u op deze pagina.

ONZE EXAMENCENTRA VOOR HET RIJBEWIJS