Vraag / Antwoord

De keuze van het examencentrum is vrij. U vindt al onze examencentra hier.

U dient uw identiteitskaart mee te brengen. Wanneer u werd verplicht om lessen te volgen bij een rijschool (na twee gefaalde examens), dient u het attest van deze rijschool mee te brengen. Alleen de originele documenten worden aanvaard (geen kopieën).

U dient uw identiteitskaart, uw voorlopig rijbewijs en de autopapieren van het voertuig dat wordt gebruikt voor het examen (kentekenbewijs, verzekeringsattest, keuringsbewijs) voor te leggen. Bij een examen onder vrije begeleiding: het rijbewijs van de begeleider en zijn identiteitskaart. Alleen de originele documenten worden aanvaard (geen kopieën). Indien u rijlessen hebt gevolgd (na twee gefaalde examens) dient u het attest van de rijschool mee te brengen.

  • Zodra u uw afspraak heeft gevalideerd, wordt er een bevestigingsmail verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres (tijdens het aanmaken van uw profiel). Mocht u niets ontvangen hebben, gelieve uw junk e-mails (spam) na te kijken.

Als u via ons online systeem een afspraak heeft gemaakt voor een theorie-examen, kunt u de afspraak zelf annuleren via uw profiel op het afsprakensysteem.

Het theorie-examen kan in een speciale sessie afgelegd worden indien u voldoet aan 1 van volgende voorwaarden:

  • U bent reeds vijfmaal niet geslaagd voor het theorie-examen
  • U heeft een getuigschrift of attest dat afgeleverd is door een CLB, OCMW, instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering en hierop staat vermeldt dat uw mentale en/of intellectuele vermogen en/of graad van analfabetisme ontoereikend is

U kan enkel ter plaatse of via 02/452.9937 een afspraak maken.

Dit is niet mogelijk in ons examencentrum van Asse-Mollem. De examencentra in Vlaanderen die deze mogelijkheid bieden zijn te raadplegen op www.gocavlaanderen.be

Geslaagde theorie-examens blijven gedurende 3 jaar geldig. Op de dag van het praktijkexamen moet het theorie-examen nog geldig zijn.

U moet opnieuw een theorie-examen categorie A afleggen. U wordt hiervan niet vrijgesteld.

Wij kunnen u spijtig genoeg geen boeken noch websites aanraden aangezien wij op alle vlakken objectief moeten blijven.

U kunt een duplicaat bekomen in het examencentrum. Deze worden nooit per mail noch per post opgestuurd. Gelieve in het bezit te zijn van uw identiteitskaart als u een duplicaat komt ophalen.

Een examen kan kosteloos geannuleerd worden tot minimum 3 werkdagen voor de categorieën AM, A, B, BE & G en minimum 8 werkdagen voor de categorieën C, CE, D & DE van het gereserveerde praktijkexamen. Annuleert u op minder dan de minimum werkdagen voor uw eigenlijke afspraak, dan dient u een retributiebijslag te betalen.

U contacteert het examencentrum via 02/4520.99.37 of via info@aibv.be om een afspraak te annuleren.

Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de theorie- en praktijkexamens. Wij voorzien dus niet in de lessen. Lessen voor zowel theorie- als praktijkexamens kunnen enkel gevolgd worden in rijscholen.

De risicoperceptietest moet enkel afgelegd worden voor het behalen van het rijbewijs B.

De risicoperceptietest in Vlaanderen wordt op de dag van uw praktijkexamen afgelegd. U hoeft hiervoor dus geen aparte afspraak in te boeken.

U kunt het examen afleggen met een identiteitskaart die vervallen is, opgelet: de documenten voor aanvraag van een voorlopig rijbewijs of rijbewijs zullen u pas afgeleverd worden als u in het bezit van uw nieuwe identiteitskaart of een aanvraag tot hernieuwing van de identiteitskaart kan voorleggen.

Nee, iedere kandidaat dient zelf te voorzien in het geschikte voertuig op de dag van het praktijkexamen. U kunt ook altijd beroep doen op een rijschool en uw examen afleggen met het voertuig van deze rijschool.