Vraag / Antwoord

De keuze van het examencentrum is vrij. U vindt al onze examencentra hier.

U dient uw identiteitskaart mee te brengen. Wanneer u werd verplicht om lessen te volgen bij een rijschool (na twee gefaalde examens), dient u het attest van deze rijschool mee te brengen. Alleen de originele documenten worden aanvaard (geen kopieën).

U dient uw identiteitskaart, uw voorlopig rijbewijs en de autopapieren van het voertuig dat wordt gebruikt voor het examen (kentekenbewijs, verzekeringsattest, keuringsbewijs) voor te leggen. Bij een examen onder vrije begeleiding: het rijbewijs van de begeleider en zijn identiteitskaart. Alleen de originele documenten worden aanvaard (geen kopieën). Indien u rijlessen hebt gevolgd (na twee gefaalde examens) dient u het attest van de rijschool mee te brengen.

  • Zodra u uw afspraak heeft gevalideerd, wordt er een bevestigingsmail verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres (tijdens het aanmaken van uw profiel). Mocht u niets ontvangen hebben, gelieve uw junk e-mails (spam) na te kijken.

Als u via ons online systeem een afspraak heeft gemaakt voor een theorie-examen, kunt u de afspraak zelf annuleren via uw profiel op het afsprakensysteem.

Het theorie-examen kan in een speciale sessie afgelegd worden indien u voldoet aan 1 van volgende voorwaarden:

  • U bent reeds vijfmaal niet geslaagd voor het theorie-examen
  • U heeft een getuigschrift of attest dat afgeleverd is door een CLB, OCMW, instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering en hierop staat vermeldt dat uw mentale en/of intellectuele vermogen en/of graad van analfabetisme ontoereikend is

Meer info over een vertraagd theorie-examen (speciale zitting) kan u hier terugvinden.

Het maken van afspraken kan via deze LINK voor het theorie-examen.
Vertraagde zittingen te Asse-Mollem worden enkel georganiseerd op dinsdag en donderdag om 15u15 en nooit in schoolvakanties.

Opgepast: het orginele attest voor deelname aan een vertraagd theorie-examen dient men te kunnen voorleggen op de dag bij de inschrijving voor het vertraagd theorie-examen.

Kandidaten die het Nederlands niet machtig zijn, kunnen het theorie-examen afleggen door middel van een audiovertaling voor de talen Frans, Duits of Engels.
Dit is mogelijk voor elke rijbewijscategorie en in alle examencentra in Vlaanderen. Hiervoor dient u online een afspraak te maken voor een "gewoon"  theorie-examen in het examencentrum van Mollem. Wanneer u zich aanmeldt in het examencentrum is het belangrijk onmiddellijk te vermelden dat u het examen wenst af te leggen met audiovertaling in één van de toegelaten talen.
Het examen gebeurt via de computer met een vertaalsysteem waarbij de vragen eerst worden voorgelezen in het Nederlands en daarna in de taal van uw keuze (Frans, Duits of Engels). Omwille van de taalwetgeving zal de tekst op het scherm steeds in het Nederlands getoond worden.
U betaalt hiervoor een retributiebijslag van 41 euro.
Het praktijkexamen kan in het Frans, Engels of Duits afgelegd worden maar enkel met een beëdigde tolk/vertaler die door de kandidaat gecontacteerd en betaald moet worden (https://justsearch.just.fgov.be/national-registry-search/translator).

Geslaagde theorie-examens blijven gedurende 3 jaar geldig. Op de dag van het praktijkexamen moet het theorie-examen nog geldig zijn.

U moet opnieuw een theorie-examen categorie A afleggen. U wordt hiervan niet vrijgesteld.

Wij kunnen u spijtig genoeg geen boeken noch websites aanraden aangezien wij op alle vlakken objectief moeten blijven.

U kunt een duplicaat bekomen in het examencentrum. Deze worden nooit per mail noch per post opgestuurd. Gelieve in het bezit te zijn van uw identiteitskaart als u een duplicaat komt ophalen.

Een examen kan kosteloos geannuleerd worden tot minimum 3 werkdagen voor de categorieën AM, A, B, BE & G en minimum 8 werkdagen voor de categorieën C, CE, D & DE van het gereserveerde praktijkexamen. Annuleert u op minder dan de minimum werkdagen voor uw eigenlijke afspraak, dan dient u een retributiebijslag te betalen.

Een praktijkexamen annuleren kan enkel via www.examenmollem@aibv.be met vermelding van naam, voornaam, rijksregisternummer, datum & uur van praktijkexamen.

Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de theorie- en praktijkexamens. Wij voorzien dus niet in de lessen. Lessen voor zowel theorie- als praktijkexamens kunnen enkel gevolgd worden in rijscholen.

De risicoperceptietest moet enkel afgelegd worden voor het behalen van het rijbewijs B.

De risicoperceptietest in Vlaanderen wordt op de dag van uw praktijkexamen afgelegd. U hoeft hiervoor dus geen aparte afspraak in te boeken.

U kunt het examen afleggen met een identiteitskaart die vervallen is, opgelet: de documenten voor aanvraag van een voorlopig rijbewijs of rijbewijs zullen u pas afgeleverd worden als u in het bezit van uw nieuwe identiteitskaart of een aanvraag tot hernieuwing van de identiteitskaart kan voorleggen.

Nee, iedere kandidaat dient zelf te voorzien in het geschikte voertuig op de dag van het praktijkexamen. U kunt ook altijd beroep doen op een rijschool en uw examen afleggen met het voertuig van deze rijschool.

Klik hier voor meer info.

Indien u in de komende maanden een afspraak heeft voor het afleggen van een praktijkexamen om een rijbewijs te behalen, wensen wij u te informeren over een nieuwe wetgeving die ingaat op 01/09/2021. 

Vanaf deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om het examen af te leggen op voorlegging van een buitenlands rijbewijs. Om het praktijkexamen voor categorie B (auto) af te leggen, dient elke kandidaat vanaf 01/09/2021 te voldoen aan volgende voorwaarden: 

  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen cat. B
  • Niet uitgesloten zijn wegens een onregelmatigheid (fraude, ordeverstoring, …)
  • Ten minste 5 maanden stage hebben doorlopen onder dekking van een voorlopig rijbewijs M18 M36
  • Na 2 niet geslaagde examens, ten minste 6 uur praktijkonderricht hebben gevolgd bij een erkende rijschool (mislukkingen voor 01/09/2021 worden meegeteld)
  • Op de dag van het examen, vergezeld zijn van een begeleider die voldoet aan de voorwaarden om te mogen optreden als begeleider, of een rijschoolinstructeur (voor meer informatie, raadpleeg onze informatiebrochure).

Indien u niet kan voldoen aan deze voorwaarden, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met het examencentrum om een nieuwe afspraak te maken.
Indien u wel aan deze voorwaarden voldoet, of geen examen aflegt op basis van een buitenlands rijbewijs, mag u dit negeren.