Mogelijk stelt u tijdens of na het examen een probleem vast. Wat kunt u doen?

1. De hoofdexaminator aanspreken

Voor algemene of administratieve informatie kunt u respectievelijk terecht bij de examinator of aan de kassa. Indien u bijzondere vragen heeft, tijdens of na het examen, twijfel dan niet : spreek de hoofdexaminator aan!

2. De directie contacteren

Indien u de verantwoordelijke hebt gesproken en uw probleem niet is opgelost, wend u dan tot de directie.

CONTACTEER DE DIRECTIE

3. De Vlaamse overheid contacteren

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kunt u contacteren via deze website.

4. De verhaalprocedure

Bent u tweemaal niet geslaagd voor het praktijkexamen? Dan mag u, binnen 15 dagen na het examen, in beroep gaan tegen de genomen beslissing. Richt een aangetekend verzoekschrift aan de voorzitter van de beroepscommissie, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid.

Opgelet : voor bovenvermeld verzoekschrift betaalt u 29 €. U zult een brief ontvangen met het rekeningnummer waarop u dit bedrag moet storten.

Het verzoekschrift moet de naam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat vermelden, evenals het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum waarop het plaatsvond.De kandidaat moet het ondertekenen en met redenen omkleden zijn met feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.

Het verzoekschrift moet worden verstuurd naar:
Voorzitter van de beroepscommissie, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid.
Koning Albert II-laan 15 bus 437
1210 Brussel

Formulier geschillen Rijbewijsexamen

Wij hebben onderstaande gegevens nodig voor registratie en opvolging van uw probleem:


Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.