Vertrouwelijkheid

De door de gebruiker verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en voor intern gebruik. Deze worden niet vrijgegeven aan derden.

Verklaring algemeen beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

Meer informatie over onze verklaring vindt u op deze link.

Gegevensverzameling van het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik

Meer informatie over de gegevensverzameling vindt u hier.

Reproductierecht

De Belgische en internationale wetten bettreffende auteursrechten en intellectueel eigendom zijn van toepassing voor alle pagina’s van deze website. Ingevolge hiervan vereisen alle reproducties, gedeeltelijk of compleet van deze website, ongeacht de manier, het akkoord van de uitgever.

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier

Uitgever

A.I.B.V.
Z1 Researchpark, 90 - 1731 Zellik
02/559.09.99
www.aibv.be