Identificatie van het voertuig

Bij het onthaal zullen onze inspecteurs via het chassisnummer nagaan of het voertuig en de documenten overeenkomen. Dit unieke nummer dient ter identificatie van het voertuig. Aan de hand van de documenten gaan we ook na of het voertuig nog altijd conform zijn goedkeuring is.

Milieukeuring

De uitlaatemissies van een voertuig zijn genormaliseerd in functie van het bouwjaar. Deze test zorgt ervoor dat de emissies de vastgelegde reglementaire waarden niet overschrijden om zo de gevolgen voor het milieu te beperken.

Ophangingstest

De ophangingstestbank wordt gebruikt om het contact tussen band en grond te analyseren. Het laat toe om te analyseren hoe de ophanging bij belasting reageert. Door het resultaat van de test kan de werking van het volledige ophangingssysteem worden geëvalueerd. Deze test is een aanvulling op de visuele test die ter hoogte van de brug of put wordt uitgevoerd.

Reminrichting

Door de remmentestbank kan de doeltreffendheid van de remmen worden nagekeken net als het onevenwicht tussen links en rechts op een as. Via de resultaten van deze test kan worden beoordeeld of de remmen over voldoende capaciteit beschikken om het voertuig tot stilstand te brengen en of de remkracht evenwichtig verdeeld is om te voorkomen dat de bestuurder de controle over het voertuig verliest.
Deze test is een aanvulling op de visuele test die ter hoogte van de brug of put wordt uitgevoerd.

Test regeling van de lichten

Door de luminoscoop kan worden nagegaan of de sterkte van de lichten voldoende is en of ze goed zijn afgesteld. Een slecht geregeld licht kan een tegenligger verblinden of zorgen voor onvoldoende zichtbaarheid.
Deze test is een aanvulling op de visuele test die de inspecteur uitvoert om na te gaan of alle verplichte signalisatie elementen goed werken.
Vanaf 1 december 2019: nieuwe regels voor het keuren van de lichten in de Vlaamse keuringscentra

Zichtbaarheid

Onze inspecteurs garanderen de zichtbaarheid van het voertuig door de aanwezigheid en de werking van de lichten en de reflectoren te controleren.

Gezichtsveld

Onze inspecteurs garanderen dat uw gezichtsveld verzekerd is door de spiegels, de voorruit en de ruitenwissers te controleren.

Carrosserie

De inspecteurs controleren de staat van de carrosserie, voornamelijk op corrosie en vervorming om na te gaan of de stevigheid van de constructie van het voertuig in alle omstandigheden wordt gegarandeerd.

Banden

De banden zijn een van de belangrijkste onderdelen van een voertuig, zij zorgen voor het contact met de weg. De staat van de banden en hun montage worden controleren ook. De inspecteurs kijken ook na of de gemonteerde banden overeenkomen met degene die door de constructeur zijn voorgeschreven. De Belgische wetgeving voorziet dat er een tolerantie kan worden toegepast bij de montage van de banden. Via volgende link kunt u de afmetingen van de banden raadplegen:  Afmetingen banden.