Bâtiment AIBV

IN EEN PAAR WOORDEN

AIBV nv is een onderneming erkend voor de uitvoering van de technische keuring voor voertuigen en voor de organisatie van examens om een Belgisch rijbewijs te bekomen.

Sinds 1999 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. Na de zesde staatshervorming en de regionalisering van de bevoegdheden voor de technische keuring en het rijbewijs, erkende SPW ons voor de activiteiten in Wallonië. Het departement MOW erkende AIBV voor de activiteiten in Vlaanderen. AIBV is een van de zes ondernemingen die zijn verenigd via GOCA Vlaanderen.

GESCHIEDENIS

  • In 1933 is de Veritas-groep aanwezig in België om de technische keuring uit te voeren, het Belgische bedrijf wordt Auto Inspectie Bureau Veritas genoemd.
  • In 1994 wordt het bedrijf door een koninklijk besluit erkend voor de uitvoering van de technische keuring.
  • In 1996 nemen privéaandeelhouders het bedrijf over en krijgt het de naam A.I.B.V.
  • In 1999 wordt het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd voor de technische keuring en het rijbewijs.
  • In 2011 wordt het bedrijf erkend voor de uitvoering van de technische dienst.

ONZE MISSIES

Als erkende onderneming voor de technische keuring zijn onze missies voornamelijk:

  • Zorgen voor de veiligheid op de weg door de technische staat te controleren van de voertuigen die worden gebruikt op de openbare weg in België.
  • Zorgen dat het milieu wordt gerespecteerd door te controleren of de uitlaatgassen van de voertuigen binnen de grenswaarden vallen.
  • De consument beschermen door een keuring uit te voeren onafhankelijk van de automobielindustrie en door het uitvoeren van een specifieke keuring in geval van verkoop.