Vraag / Antwoord

De keuze van keuringsstation is vrij.

Let wel: indien het voertuig wordt afgekeurd, dient de herkeuring steeds plaats te vinden in het keuringsstation waar de volledige keuring heeft plaatsgevonden. Indien het voertuig toch in een ander keuringsstation wordt voorgereden, zal opnieuw een volledige keuring uitgevoerd worden.

Onze keuringsstations 

U dient volgende documenten mee te brengen:

 • Het kentekenbewijs
  • Voor een periodieke keuring : u dient het deel "voertuig" voor te leggen (zie voorbeeld)
  • Voor een tweedehandskeuring : u dient de twee delen voor te leggen, "domicilie" en "voertuig" (zie voorbeeld)
 • Het gelijkvormigheidsattest,
 • Het attest van de verzekering,
 • Het keuringsbewijs, wanneer het voertuig al ter keuring werd aangeboden
 • Alle certificaten die betrekking hebben op het voertuig (LPG, NGV, tuning, aangepast voertuig, ...)
 • Voor de bedrijfsvoertuigen : het identificatierapport en indien van toepassing de technische fiche.
 • We zijn alle dagen open van maandag tot vrijdag, behalve de officiële feestdagen (1 januari, 1 mei, Paasmaandag, Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december).
  We maken nooit de brug.
  U vindt de openingsuren per keuringsstation via volgende link.

Er wordt voor elke periodieke keuring een uitnodiging verzonden. De uitnodiging wordt 4 à 5 weken vóór de uiterste geldigheidsdatum verzonden.
Het ontbreken van een uitnodiging kan niet ingeroepen worden om het gebruik van een voertuig zonder geldig keuringsbewijs te rechtvaardigen. Het is aangewezen om zelf de datum in het oog te houden wanneer het voertuig onderworpen is aan de periodieke keuring.
Het voertuig kan steeds zonder uitnodiging ter keuring worden voorgereden. Alle voertuigen (uitgezonderd taxi's, lesvoertuigen, ziekenauto's en bussen) kunnen tot 2 maanden vóór de geldigheidsdatum van het keuringsbewijs voorgereden worden zonder wijziging van de referentiedatum.

Wanneer u niet meer in het bezit bent van het voertuig, dient u de  officiële kentekenplaat (achterplaat voorzien van de DIV reliëfstempel) in een postkantoor of postpunt af te geven. U ontvangt direct een bewijs van schrapping. De uitnodiging zal dan niet meer worden opgestuurd. Het kan gebeuren dat de verwerking van de uitnodigingen al plaatsvond voordat uw kentekenplaat werd geschrapt. U dient dan geen rekening meer te houden met deze uitnodiging.

Meer info betreffende de schrapping van een kentekenplaat.

Bij elke (her-)inschrijving van een bedrijfsvoertuig of kampeerwagen wordt automatisch een “keuringsherinnering” verstuurd. Deze voertuigen moeten immers worden aangeboden vóór hun indienststelling onder de nieuwe kentekenplaat.

Indien u reeds beschikt over een geldig keuringsbewijs hoeft u verder niets te ondernemen en mag de uitnodiging worden genegeerd.

OPGELET : Indien het een lichte vrachtwagen betreft met de volgende vermelding op het keuringsbewijs: B.060/1/4   «  LET OP – vóór indienststelling onder – nieuwe – kentekenplaat dient het voertuig voor administratieve regularisatie – weging voorgereden worden », dan moet het voertuig worden voorgereden met de nieuwe kentekenplaat voor een administratieve regularisatie en weging.

Het kan gebeuren dat de verwerking van de uitnodigingen al plaatsvond voordat uw nieuwe voertuig werd ingeschreven. U dient geen rekening te houden met deze uitnodiging.

Een afspraak maken voor periodieke keuring is niet vereist, u kan steeds uw voertuig voorrijden op vrije aanbieding (zonder afspraak) in elk AIBV-keuringsstation van Vlaanderen (behalve in Zellik en Asse-Mollem). Wij raden u aan om onze webcams te raadplegen voor een inschatting van de drukte.

Wanneer u verhuist, dient u uw adreswijziging te melden aan de bevoegde dienst van uw nieuwe gemeente. Via het Rijksregister wordt de DIV op de hoogte gebracht. De volgende uitnodiging zal het correcte adres vermelden. AIBV beheert de adressen voor de uitnodigingen niet.

Neen. Uitstel van keuring kan niet verleend worden.

Het voertuig kan later voorgereden worden voor periodieke keuring maar uiteraard mag het - na de uiterste geldigheidsdatum van het keuringsbewijs - niet aangewend worden voor gebruik op de openbare weg (uitzondering: van en naar de garage en autokeuring in lege toestand). In dit geval dient een toeslag betaald te worden en verliest u mogelijks de bonusgeldigheid.

U ontving aan de kassa uw keuringsbewijs (groen of rood), onderaan dit originele document hangt er een kwijtschrift.
Dit kwijtschrift is een wettig boekhoudkundig document, dit geldt dus als een factuur en betalingsbewijs.
U kan dit afknippen om aan uw boekhouder te overhandigen.
Het bovenste deel moet u bewaren bij uw boorddocumenten in uw voertuig.
Indien u meer dan 20 voertuigen/jaar laat keuren dan kan u een kredietklantnummer voor facturatie aanvragen via boek@aibv.be
Opgelet, dit kredietklantnummer geldt enkel voor de facturatie. Voor een account/klantnummer m.b.t. het maken van een afspraak, gelieve deze pagina te willen raadplegen.