Deze pagina is een samenvatting van wat u moet weten. Voor volledige en actuele informatie raden wij u aan de beschikbare brochures (per categorie) te raadplegen via de website van GOCA Vlaanderen.

U kan het theorie-examen afleggen in het examencentrum van uw keuze.
Het aantal herkansingen voor het theorie-examen is onbeperkt (uitgezonderd categorie B). Het is niet nodig lessen te volgen in een erkende autorijschool; enkel en alleen na 2 keer uitgesteld te zijn voor de categorie B is dit een verplichting. In dat geval moet er 12u theoretische les gevolgd worden in een erkende rijschool. De erkende autorijschool levert een attest van theoretisch onderricht af dat 3 jaar geldig is. Met dit attest kan u zich aanmelden voor een nieuw theorie-examen (herkansingen zijn onbeperkt).

Er mag slechts 1 examen per dag afgelegd worden voor dezelfde categorie.

De vereiste minimumleeftijd voor het afleggen van een examen hangt af van de categorie en vindt u terug in de samenvattende tabel :
 

Categorie

Minimumleeftijd

AM3 maand voor de leeftijd van 16 jaar
A13 maand voor de leeftijd van 18 jaar

A 1 (≥ 2 jaar)  → A2*

-
A23 maand voor de leeftijd van 18 jaar***
A2 (≥ 2 jaar)  → A**-
A3 maand voor de leeftijd van 18 jaar***
B17 jaar
BE-
C/C13 maand voor de leeftijd van 18 jaar
(enkel op afspraak)
D/D13 maand voor de leeftijd van 18 jaar
(enkel op afspraak)
G3 maand voor de leeftijd van 16 jaar

* Kandidaat die houder is van een sinds ten minste 2 jaar afgegeven rijbewijs A1 en die een rijbewijs A2 wil behalen.

** Kandidaat die houder is van een sinds ten minste 2 jaar afgegeven rijbewijs A2 en die een rijbewijs A wil behalen.

*** Omdat het theorie-examen A2 en A inhoudelijk gelijk is aan het theorie-examen A1, kan u het theorie-examen A2 of A eigenlijk afleggen vanaf 18 jaar min 3 maand. U moet er echter rekening mee houden dat een geslaagd theorie-examen slechts 3 jaar geldig is en dat een geldig theorie-examen een vereiste is om het praktijkexamen te mogen afleggen.

Afspraak
De examens worden uitsluitend op afspraak afgelegd. Gelieve onze afspraak maken-pagina te raadplegen voor meer info.

Bewijs van vakbekwaamheid 
Kandidaten voor cat. C en D die een bewijs van vakbekwaamheid (VAK) willen bekomen, moet een specifiek theorie-examen afleggen. Voor het afleggen van dit examen is het vereist om een afspraak te maken. Voor meer info over VAK, klik hier.

Theorie-examen in een andere taal en gebarentaal 

 • Kandidaten die het Nederlands niet machtig zijn, kunnen het theorie-examen afleggen door middel van een audiovertaling voor de talen Frans, Duits of Engels.
  Dit is mogelijk voor elke rijbewijscategorie en in alle examencentra in Vlaanderen. Hiervoor dient u online een afspraak te maken voor een "gewoon"  theorie-examen in het examencentrum van Mollem. Wanneer u zich aanmeldt in het examencentrum is het belangrijk onmiddellijk te vermelden dat u het examen wenst af te leggen met audiovertaling in één van de toegelaten talen.
  Het examen gebeurt via de computer met een vertaalsysteem waarbij de vragen eerst worden voorgelezen in het Nederlands en daarna in de taal van uw keuze (Frans, Duits of Engels). Omwille van de taalwetgeving zal de tekst op het scherm steeds in het Nederlands getoond worden.
  U betaalt hiervoor een retributiebijslag van 40 euro.
   
 • Dove of slechthorende kandidaten kunnen het theorie-examen afleggen met een beëdigd doventolk.  
  Dit is mogelijk voor elke rijbewijscategorie en in alle examencentra in Vlaanderen.
  De tolk wordt gekozen en vergoed door het examencentrum of, indien de kandidaat gebruik maakt van tolkuren, gekozen en vergoed door het centraal tolkenbureau (Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven).
  Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden in het examencentrum van Mollem, via telefoon of ter plaatse.

Theorie-examen: speciale zitting 
De vragen worden voorgelezen door een examinator en de kandidaat krijgt meer tijd om te antwoorden. Om in aanmerking te komen voor deze speciale zitting is een getuigschrift of attest nodig van een van volgende instanties:

 • Centrum voor beroepsoriëntering
 • CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)
 • Instituut voor buitengewoon onderwijs
 • Centrum voor observatie of begeleiding
 • OCMW.

Het attest of getuigschrift moet aantonen dat de kandidaat een lees- of leerstoornis (bv. dyslexie) of een beperkte graad van analfabetisme heeft, of moeilijkheden ervaart op het vlak van intellectueel functioneren.

Ook wie 5 keer niet slaagde voor het theorie-examen kan een examen in een speciale zitting aanvragen. Een getuigschrift of attest is dan niet nodig.

Afspraak maken met het examencentrum is een vereiste.