Theorie

Deze pagina is een samenvatting van wat u moet weten. Voor volledige en actuele informatie raden wij u aan de beschikbare brochures (per categorie) te raadplegen via de website van GOCA Vlaanderen.

U kan het theoretisch examen afleggen in het examencentrum van uw keuze.
Het aantal herkansingen voor het theoretisch examen is onbeperkt (uitgezonderd categorie B). Het is niet nodig lessen te volgen in een erkende autorijschool; enkel en alleen na 2 keer uitgesteld te zijn voor de categorie B is dit een verplichting. In dat geval moet er 12u theoretische les gevolgd worden in een erkende rijschool. De erkende autorijschool levert een attest van theoretisch onderricht af dat 3 jaar geldig is. Met dit attest kan u zich aanmelden voor een nieuw theoretisch examen (herkansingen zijn onbeperkt).

Er mag slechts 1 examen per dag afgelegd worden voor dezelfde categorie.

Minimumleeftijd
De vereiste minimumleeftijd voor het afleggen van een examen hangt af van de categorie en vindt u terug in de samenvattende tabel :
 

Categorie

Minimumleeftijd

AM3 maand voor de leeftijd van 16 jaar
A13 maand voor de leeftijd van 18 jaar

A 1 (≥ 2 jaar)  → A2*

-
A23 maand voor de leeftijd van 18 jaar***
A2 (≥ 2 jaar)  → A**-
A3 maand voor de leeftijd van 18 jaar***
B17 jaar
BE-
C/C13 maand voor de leeftijd van 18 jaar
(enkel op afspraak)
D/D13 maand voor de leeftijd van 18 jaar
(enkel op afspraak)
G3 maand voor de leeftijd van 16 jaar

* Kandidaat die houder is van een sinds ten minste 2 jaar afgegeven rijbewijs A1 en die een rijbewijs A2 wil behalen.

** Kandidaat die houder is van een sinds ten minste 2 jaar afgegeven rijbewijs A2 en die een rijbewijs A wil behalen.

*** Omdat het theorie-examen A2 en A inhoudelijk gelijk is aan het theorie-examen A1, kan u het theorie-examen A2 of A eigenlijk afleggen vanaf 18 jaar min 3 maand. U moet er echter rekening mee houden dat een geslaagd theorie-examen slechts 3 jaar geldig is en dat een geldig theorie-examen een vereiste is om het praktijkexamen te mogen afleggen.

Afspraak
Voor het afleggen van een theoretisch examen kan u zich in het algemeen aanbieden zonder afspraak. Voor bepaalde theoretische examen is een afspraak echter vereist (cat. C en cat. D met vakbekwaamheid, speciale zitting)

Bewijs van vakbekwaamheid 
Kandidaten voor cat. C en D die een bewijs van vakbekwaamheid (VAK) willen bekomen, moet een specifiek theoretisch examen afleggen. Voor het afleggen van dit examen is het vereist om een afspraak te maken. Voor meer info over VAK, klik hier.

Theoretisch examen in een andere taal en gebarentaal 
Indien u één van de drie landstalen spreekt, kan u terecht in het examencentrum van uw keuze. OPGEPAST: het examen vindt enkel plaats in het Nederlands in Vlaanderen en in het Frans in Wallonië. In het examencentrum van Eupen kan er examen afgelegd worden in het Duits.

Voor kandidaten die geen Nederlands spreken en voor dove of slechthorende kandidaten, is het mogelijk om deel te nemen aan een zitting met tolk (in Frans, Engels of Duits) of doventolk.

Gelieve contact op te nemen met de examencentra om de data, uren en plaats van deze zittingen te kennen. Afspraak maken met het examencentrum is een vereiste. 

Theoretisch examen: speciale zitting 
Kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of graad van analfabetisme ontoereikend is, kunnen op hun verzoek het examen afleggen in een speciale zitting. Kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theorie-examen kunnen dit eveneens.
Afspraak maken met het examencentrum is een vereiste.