Sinds 10 september 2008 dienen alle beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs D of D1 vereist is, te voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften. Sinds 10 september 2009 is deze verplichting ook van toepassing op beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs CE of C1E vereist is. Deze verplichting is van toepassing voor wie met de genoemde categorieën professioneel vervoer verricht (behoudens wettelijke toegestane uitzonderingen).

De vereisten inzake de vakbekwaamheid houden in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (verwerving vakbekwaamheid) en dat men vijfjaarlijks 35 uur nascholing volgt (verlenging vakbekwaamheid).

Deze pagina schets een kort overzicht over de Vakbekwaamheid. Complete info vindt u terug op de website van GOCA. Lees aandachtig de brochure voor alle gedetailleerde informatie van het theorie-examen, het voorlopig rijbewijs, het praktijkexamen, de vakbekwaamheid en de nascholing. 

Volgende bestuurders moeten in het bezit zijn van een Vakbekwaamheid:

 • Vrachtwagens (voertuigen categorie C, C1,CE, C1E)
 • Autobus / autocars (voertuigen vategorie D, D1, DE)

De Vakbekwaamheid wordt vermeld op het rijbewijs.

Uitzonderingen

De vereiste Vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders:

 • Van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur
 • Van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde
 • Van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht
 • Van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties
 • Van voertuigen of combinaties van voertuigen (met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton) die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

Kandidaten die beantwoorden aan bovenstaande criteria en geen Vakbekwaamheid wensen, leggen een "klassiek" examen af voor de gewenste categorie.

Examens

Kandidaten die het bewijs van Vakbekwaamheid wensen te behalen, nemen deel aan een examen dat bestaat uit een theoretische proef met 3 onderdelen en een praktische proef met 3 onderdelen (indien u in het bezit bent van een rijbewijs voor de cat. B) of een theoretische proef met 3 onderdelen en een praktische proef met 2 onderdelen (indien u in het bezit bent van een rijbewijs voor de cat. C, C1, D, D1).

Theorie-examen basiskwalificatie

 • 100 meerkeuzevragen
 • 8 case study's
 • Mondelinge proef

Praktijkexamen basiskwalificatie

 • Manœuvres op privaat terrein
 • Proef op openbare weg
 • Praktische proef basiskwalificatie