Deze pagina geeft een overzicht weer van het praktijkexamen. Voor meer volledige en recente info kan u de website van GOCA Vlaanderen raadplegen door op de brochure te klikken van de categorie die u wenst te bekijken.

PRAKTIJKEXAMEN

Cat.

Minimumleeftijd praktijkexamen

 

Praktijklessen indien rijschoolopleidingMinimum praktijklessen verplicht 

AM

16 jaar4u4u

A1
A1 -> A2
A2
A2 -> A
A

18 jaar
20 jaar
20 jaar
22 jaar
24 jaar

12u
4u
12u
4u
12u
9u
4u
9u
4u
9u
B met VrB 18 maand18 jaar20u20u
B met VrB 36 maand18 jaar--
C, C1 (zonder VAK)18 jaar8u-
D, D1 (zonder VAK)18 kaar8u-
B96, BE, C1E18 jaar8u-
CE21 jaar8u-
G16 jaar8u-

RISICOPERCEPTIETEST

De risicoperceptietest is in Vlaanderen een onderdeel van het praktijkexamen, ongeacht het gekozen opleidingstraject. 
De risicoperceptietest is een computertest waarbij wordt nagegaan of u de potentiële gevaren op de weg kan herkennen. Noch uw reactietijd, noch uw kennis van de wegcode worden beoordeeld.
Om de risicoperceptietest te mogen afleggen, moet u sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen.
De risicoperceptietest en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Daarom moeten beide onderdelen van het praktijkexamen in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.
Indien u niet slaagt voor de risicoperceptietest, wordt het praktijkexamen niet stopgezet. U heeft toegang tot de proef op de openbare weg. U wordt beoordeeld op het geheel van de twee afgelegde proeven.

Hoe verloopt de risicoperceptietest?

De test bestaat uit 5 films van +/- 30 seconden.
Na afloop van iedere film, krijgt u een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.
U moet minimum 6/10 behalen om te slagen.

AFSPRAAK

Voor het afleggen van een praktijkexamen dient u steeds vooraf een afspraak te maken in één van onze centra. U vindt het telefoonnummer terug op de pagina van het gewenste centrum.