Vraag / Antwoord

De keuze van het examencentrum is vrij. U vindt al onze examencentra hier.

U dient uw identiteitskaart mee te brengen. Wanneer u werd verplicht om lessen te volgen bij een rijschool (na twee gefaalde examens), dient u het attest van deze rijschool mee te brengen. Alleen de originele documenten worden aanvaard (geen kopieën).

U dient uw identiteitskaart, uw voorlopig rijbewijs en de autopapieren van het voertuig dat wordt gebruikt voor het examen (kentekenbewijs, verzekeringsattest, keuringsbewijs) voor te leggen. Bij een examen onder vrije begeleiding: het rijbewijs van de begeleider en zijn identiteitskaart. Alleen de originele documenten worden aanvaard (geen kopieën). Indien u rijlessen hebt gevolgd (na twee gefaalde examens) dient u het attest van de rijschool mee te brengen.

Zodra u uw afspraak heeft gevalideerd, wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het door u opgegeven adres. Mocht u niets ontvangen hebben, gelieve uw junk e-mails na te kijken.

Als u via ons online systeem een afspraak heeft gemaakt voor een theorie-examen, kunt u de afspraak annuleren via de link vermeld in deze e-mail

Het theoretisch examen kan in een speciale sessie afgelegd worden indien u voldoet aan 1 van volgende voorwaarden:

  • Uw mentale en/of intellectuele vermogen en/of graad van analfabetisme is ontoereikend
  • U bent reeds vijfmaal niet geslaagd voor het theoretisch examen

Indien u aanspraak wilt maken op de eerste voorwaarde, dan dient u een getuigschrift of attest voor te leggen afgeleverd door een CLB, OCMW, instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.

U dient te bellen naar het examencentrum voor een afspraak.

Dit is niet mogelijk in ons examencentrum van Asse-Mollem. De examencentra in Vlaanderen die deze mogelijkheid bieden zijn te raadplegen op www.gocavlaanderen.be.

Geslaagde theorie-examens blijven gedurende 3 jaar geldig.

U moet opnieuw een theoretisch examen categorie A afleggen. U wordt hiervan niet vrijgesteld.

Wij kunnen u spijtig genoeg geen boeken noch websites aanraden aangezien wij op alle vlakken objectief moeten blijven.

U kunt een duplicaat bekomen in het examencentrum. Deze worden nooit per mail noch per post opgestuurd. Gelieve in het bezit te zijn van uw identiteitskaart als u een duplicaat komt ophalen.

Een examen kan kosteloos geannuleerd worden tot minstens 3 dagen voor de afspraak. Annuleert u op minder dan 3 dagen voor uw eigenlijke afspraak, dan dient u een retributiebijslag te betalen.

U contacteert het examencentrum telefonisch om een afspraak te annuleren.

Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de theorie- en praktijkexamens. Wij voorzien dus niet in de lessen, Lessen voor zowel theorie- als praktijkexamens kunnen enkel gevolgd worden in rijscholen.

De risicoperceptietest moet enkel afgelegd worden voor het behalen van het rijbewijs B.

De risicoperceptietest in Vlaanderen wordt op de dag van uw praktijkexamen afgelegd. U hoeft hiervoor dus geen aparte afspraak in te boeken.

U kunt het examen afleggen mits u in het bezit bent van uw aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart. Opgelet: de documenten voor aanvraag van een voorlopig rijbewijs of rijbewijs zullen u pas afgeleverd worden als u in het bezit bent van uw nieuwe identiteitskaart.

Nee, iedere kandidaat dient zelf te voorzien in het geschikte voertuig op de dag van het praktijkexamen. U kunt ook altijd beroep doen op een rijschool en uw examen afleggen met het voertuig van deze rijschool.