Vraag / Antwoord

De keuze van keuringsstation is vrij. U vindt al onze keuringsstations HIER.

U dient volgende documenten mee te brengen:

  • Het kentekenbewijs
    • Voor een periodieke keuring : u dient het deel "voertuig" voor te leggen (zie voorbeeld)
    • Voor een tweedehandskeuring : u dient de twee delen voor te leggen, "domicilie" en "voertuig" (zie voorbeeld)
  • Het gelijkvormigheidsattest,
  • Het attest van de verzekering,
  • Het keuringsbewijs, wanneer het voertuig al ter keuring werd aangeboden
  • Alle certificaten die betrekking hebben op het voertuig (LPG, NGV, tuning, aangepast voertuig, ...)
  • Voor de bedrijfsvoertuigen : het identificatierapport en indien van toepassing de technische fiche.

We zijn alle dagen open van maandag tot vrijdag, behalve de officiële feestdagen (1 januari, 1 mei, paasmaandag, Hemelvaart, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december).

U vindt de openingsuren per keuringsstation via volgende link.

Wanneer u niet meer in het bezit bent van het voertuig, dient u de nummerplaat binnen te brengen bij de DIV (per post of via een DIV antenne). U ontvangt dan een bewijs van schrapping. De uitnodiging zal dan niet meer worden opgestuurd. Het kan gebeuren dat de verwerking van de uitnodigingen al plaatsvond voordat uw nummerplaat werd geschrapt. Wanneer u het bewijs van schrapping hebt ontvangen, dient u geen rekening meer te houden met deze uitnodiging. Wanneer u dit bewijs van schrapping niet hebt ontvangen, dient u zich te informeren bij de DIV of de schrapping daadwerkelijk plaatsvond (u kunt uw vraag tot schrapping volgen op volgende link: DIV status).

Het kan gebeuren dat de verwerking van de uitnodigingen al plaatsvond voordat uw nieuwe voertuig werd ingeschreven. U dient geen rekening te houden met deze uitnodiging.

Indien u geen uitnodiging ontving, bent u verplicht de wagen te laten keuren voor de vervaldatum van het keuringsbewijs of voor de vierde verjaardag van de (personen)wagen.

Wanneer u verhuist, dient u uw adreswijziging te melden aan de bevoegde dienst van uw nieuwe gemeente. Via het Rijksregister wordt de DIV op de hoogte gebracht. De volgende uitnodiging zal het correcte adres vermelden. AIBV beheert de adressen voor de uitnodigingen niet.

Op uw origineel keuringsdocument kan u onderaan een kwijtschrift vinden, dit geldt als wettig boekhoudkundig document. Een factuur aanvragen is dus niet nodig. Indien u minstens 15 wagens per jaar laat keuren bij AIBV NV kan u een kredietklantnummer voor facturatie aanvragen via boek@aibv.be
Opgelet, dit kredietklantnummer geldt enkel voor de facturatie. Voor een account/klantnummer m.b.t. het maken van een afspraak, gelieve deze pagina te willen raadplegen.