Zoals eerder aangekondigd door minister Lydia Peeters wordt momenteel een actieplan uitgerold binnen de autokeuring in Vlaanderen. Het bevat acties op korte en langere termijn om de autokeuring verder te moderniseren, digitaliseren en klantgedrevener te maken.

Op 1 mei treedt een nieuwe actie in voege. Om het aantal herkeuringen terug te dringen en een aantal overbodige keuringen af te schaffen, worden een eerste reeks wijzigingen in het keuringsproces doorgevoerd.

  • Zo zal voor bepaalde tekortkomingen een code 2 (herkeuring binnen de 15 dagen) omgezet worden in een code 5, waarbij je tijd krijgt tot de volgende periodieke keuring om het euvel te herstellen. Voorwaarde is wel dat het gebrek geen invloed heeft op de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld: het inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest ontbreekt.
  • Er worden ook een aantal verplichtingen afgeschaft. Bijvoorbeeld: controle op de aanwezigheid van de gevarendriehoek.

In de toekomst volgen dus nog meer van deze acties. Ondertussen blijven de keuringscentra voortdurend vraag en aanbod maximaal op elkaar afstemmen, om zo de beschikbare capaciteit optimaal te benutten. En ons personeel op het terrein geeft alvast het beste van zichzelf om alles in goede banen te leiden en onze klanten naar wens te bedienen.