Een kandidaat-bestuurder die sinds 1 maart 2024 start met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’, moet een begeleider hebben die een opleiding van 3 uur heeft gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Het vormingsmoment moet u als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder gevolgd hebben en is 10 jaar geldig.

Wat?

Een kandidaat-bestuurder die kiest voor een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ mag 1 of maximaal 2 begeleiders kiezen. 
Sinds 1 maart 2024 moeten die begeleiders een vormingsmoment volgen.

Het vormingsmoment:

 • Biedt praktische tips om het leren rijden op een veilige en juiste manier te begeleiden;
 • Is geen test van de wegcode, maar een informatiemoment van 3 uur dat u ter plaatse bij de rijschool/lesgever of digitaal kunt volgen.

Voor wie?

Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs (M36 of M12) dat wordt afgeleverd op 1 maart 2024 of daarna. De afgiftedatum vindt u bij rubriek 4a op het voorlopig rijbewijs.

Bijvoorbeeld:

 • Is de afgiftedatum 1 maart 2024 of later? Dan moet u het vormingsmoment volgen.
 • Is de afgiftedatum 29 februari 2024 of vroeger? Dan moet u het vormingsmoment niet volgen.

In regel gaat het over kandidaat-bestuurders die vanaf 29 februari 2024 een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36 of M12) aanvragen bij hun stad of gemeente. De afgiftedatum valt immers op de dag na de aanvraag.

Waar?

U volgt het vormingsmoment bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Afhankelijk van wat de lesgever aanbiedt, kan dat ter plaatse bij de rijschool/lesgever of digitaal bij u thuis. De rijscholen zullen via hun website bekendmaken wanneer de inschrijvingen starten.

Volgt u het vormingsmoment digitaal? Hou dan rekening met de onderstaande informatie.

 • De opleiding vindt live plaats en is geen opgenomen filmpje.
 • Uw microfoon en camera moeten continu aan staan.
 • Zorg voor een stabiele internetverbinding. Als u een groot deel van het vormingsmoment mist omwille van technische problemen, is uw deelname niet geldig.
 • U moet zich digitaal aan- en afmelden op het systeem van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De lesgever zal u hierin begeleiden. Dit is belangrijk voor de registratie van uw deelname in de databank.

Wanneer?

U moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder gevolgd hebben. Deze termijn is niet verplicht voor:

 • Begeleiders van kandidaat-bestuurders met een rijbewijs M12.
 • Begeleiders van kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs M18 omwisselden naar een voorlopig rijbewijs M36.

Heeft de kandidaat-bestuurder 2 begeleiders? Dan moeten beide begeleiders het vormingsmoment volgen. Minstens 1 van hen moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben.

Stel, een kandidaat-bestuurder moet, omwille van omstandigheden, wisselen van begeleider:

 • Heeft de kandidaat-bestuurder 1 begeleider? Dan moet ook de nieuwe begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben.
 • Heeft de kandidaat-bestuurder 2 begeleiders? Dan mag de kandidaat-bestuurder het praktijkexamen afleggen als minstens 1 begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd heeft.

Kostprijs en duur

Het vormingsmoment kost 20 euro en duurt 3 uur.

Uw deelname aan het vormingsmoment is 10 jaar geldig. Nadat u het vormingsmoment volgde, wordt uw aanwezigheid geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid en krijgt u een begeleidersattest van de rijschool of lesgever. Dit attest krijgt u via e-mail of, als u dit wenst, op papier.

U vindt de bevestiging van uw deelname ook op Mijn Burgerprofiel onder ‘Uw gegevens’ > ‘Mobiliteit’. Let op: dit is niet hetzelfde als het begeleidersattest dat u krijgt via uw rijschool of lesgever en geldt niet als bewijs op de dag van het praktijkexamen.

Controle in het examencentrum

Het examencentrum controleert of u het vormingsmoment tijdig gevolgd hebt en of uw deelname nog geldig is. Dat gebeurt op de dag van het praktijkexamen, via de online databank van de Vlaamse overheid of het begeleidersattest dat u ontving van de rijschool of lesgever.

Let op! Als u het vormingsmoment volgde tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020werd uw deelname niet digitaal geregistreerdU moet het papieren begeleidersattest dat u toen ontving voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

Alleen geldig in Vlaanderen

Het vormingsmoment in Wallonië is niet hetzelfde als het vormingsmoment in Vlaanderen. Als de begeleider een attest heeft van een vormingsmoment in Wallonië zal dat attest niet geaccepteerd worden. De begeleider moet nog steeds een vormingsmoment volgen in Vlaanderen.

Meer info op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/vormingsmoment-voor-begeleiders&n…;