Oldtimers worden sinds 20 mei 2018 aan een periodieke keuring onderworpen (in Vlaamse stations). Voordien waren oldtimers alleen aan een keuring vóór de inschrijving onder een O-kentekenplaat onderworpen.

Vanaf 1 januari 2023 moet een voertuig de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt (voorheen 25 jaar) om de titel van oldtimer te mogen voeren en een "O"-kentekenplaat te krijgen. Een voertuig dat meer dan 25 maar minder dan 30 jaar in het verkeer is en dat voorheen onder een O-kentekenplaat was geregistreerd, mag echter onder die O-kentekenplaat geregistreerd blijven of opnieuw worden geregistreerd, mits het op naam van dezelfde titularis geregistreerd blijft of opnieuw wordt geregistreerd.

De voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • commercieel en professioneel gebruik,
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer,
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer,
  • gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • oldtimermanifestaties,
  • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig.

De oldtimerkeuring wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de regionale instructie VO/MOW/INS.TK/2018/05.

Sinds 01/11/2022 worden alle vastgestelde verbouwingen, die als veilig kunnen worden beschouwd, opgenomen in een Oldtimerverslag (dat deel uitmaakt van het keuringsbewijs).

De keuring voor ingevoerde oldtimer voertuigen die voor het eerst in België aangboden worden, kan in al onze stations uitgevoerd worden.

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan de oldtimerkeuring voor inschrijving, maar niet aan de periodieke oldtimerkeuring:

  • landbouw- en bosbouwtrekkers ≤ 40 km/u,
  • voertuigen voor traag vervoer,
  • voertuigen uitgerust met rupsbanden.

Regels voor periodiciteit (opgelet, de periodiciteiten kunnen worden ingekort naar aanleiding van het uitvoeren van specifieke keuringen - bv.: geldigheid reservoir LPG, CNG, ...):

 Voertuig tussen 25 jaar en 30 jaar
(voertuigen geregistreerd vóór 01/01/2023)
Van 30 jaar tot 50 jaarMeer dan 50 jaar
Periodiciteit

Gewoonlijke jaarlijkse periodiciteitsmodaliteiten in functie van het voetuigcategorie

2 jaar5 jaar