Vanaf 22 mei 2023 verzamelen de keuringscentra gegevens over het brandstof- en elektriciteitsverbruik van de aangeboden voertuigen. De gegevens worden uitgelezen bij personenauto’s en lichte vrachtwagens die vanaf 1 januari 2021 voor het eerst werden ingeschreven.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Het doel van deze nieuwe Europese regelgeving (verordening 2021/392/EU) is om zicht te krijgen op de CO2-uitstoot van voertuigen onder reële rijomstandigheden. Zo kan worden vastgesteld hoe het verschil tussen de werkelijke waarden en de typegoedkeuringswaarden doorheen de tijd evolueert. Dat is belangrijk om de doeltreffendheid van de CO2-emissienormen voor het verminderen van de CO2-emissies na te gaan.

Hoe worden de gegevens verzameld?

Tijdens de technische keuring worden vanaf 22 mei gegevens over het brandstof- en elektriciteitsverbruik met een On Board Diagnostics (OBD)-interface uitgelezen van de boordcomputer. Dit gebeurt met personenauto’s en lichte vrachtwagens die vanaf 1 januari 2021 voor het eerst werden ingeschreven.

Tijdens de technische keuring wordt aan de eigenaar van het voertuig toestemming gevraagd vooraleer de data uitgelezen worden. Het verlenen van toestemming wordt als een opmerking op het keuringsbewijs vermeld. Voertuigeigenaars hebben de mogelijkheid om dit te weigeren en om dus die gegevens niet beschikbaar te stellen.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Het keuringscentrum stuurt de gegevens door naar sectorfederatie GOCA Vlaanderen, die de gegevens op haar beurt doorstuurt naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat zal jaarlijks op 1 april de gegevens van het voorgaande kalenderjaar doorsturen naar het Europees Milieuagentschap (EEA).

Na verzending worden de gegevens telkens vernietigt bij het keuringscentrum, GOCA Vlaanderen en het Departement MOW. Het EEA bewaart de gegevens gedurende 20 jaar vanaf de datum van ontvangst.