Autokeuring (voor rijbewijs, zie hieronder) 

Een afspraak maken kan via onze website of telefonisch op het nummer 02/559.09.99 (tijdens de kantooruren).

Sinds 16/08/2022 is het opnieuw mogelijk om uw wagen zonder afspraak aan te bieden voor de periodieke keuring (tweedehandskeuring enkel op afspraak). Dit iedere werkdag en in alle keuringsstations in Vlaanderen (behalve in Zellik en Asse-Mollem). 
Om lange wachtrijen te vermijden, raden we u aan om onze webcams te raadplegen vóór uw bezoek.

Voor meer informatie zie:

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

 • Indien u symptomen van het Corona virus vertoont, gelieve uw bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen uw voertuig voor te rijden
 • Zorg ervoor dat uw voertuig op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen voldoet
 • Kom alleen naar de keuring (zonder passagiers)
 • Open alle vensters van uw voertuig voor de aanvang van de keuring
 • Laat uw documenten (inschrijvingsbewijs, COC, vorige keuringsbewijs) achter op de passagierszetel
 • Overhandig uw voertuig aan de inspecteur (controleurs ontsmetten hun handen voor de start en na het beëindigen van elke keuring)
 • Wacht aan het einde van de keuringslijn en dit met inachtneming van de veiligheidszones
 • De inspecteur levert uw voertuig terug af op einde van de keuringslijn
 • Uw documenten bekomt u aan de kassa
 • Betaal bij voorkeur met Bancontact of via het systeem van kredietklanten
 • Ontsmettingsmiddel is in elk keuringscentrum beschikbaar voor controleurs en klanten

Rijbewijs

Alle examens worden uitsluitend op afspraak afgelegd. Klik hier om een afspraak te maken.

Afschaffing vrijstelling van scholing voor houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs in Vlaanderen vanaf 1 septembert 2021
Indien u in de komende maanden een afspraak heeft voor het afleggen van een praktijkexamen om een rijbewijs te behalen, wensen wij u te informeren over een nieuwe wetgeving die ingaat op 01/09/2021. 

Vanaf deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om het examen af te leggen op voorlegging van een buitenlands rijbewijs. Om het praktijkexamen voor categorie B (auto) af te leggen, dient elke kandidaat vanaf 01/09/2021 te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen cat. B
 • Niet uitgesloten zijn wegens een onregelmatigheid (fraude, ordeverstoring, …)
 • Ten minste 3 maanden stage hebben doorlopen onder dekking van een voorlopig rijbewijs M18 M36
 • Na 2 niet geslaagde examens, ten minste 6 uur praktijkonderricht hebben gevolgd bij een erkende rijschool (mislukkingen voor 01/09/2021 worden meegeteld)
 • Op de dag van het examen, vergezeld zijn van een begeleider die voldoet aan de voorwaarden om te mogen optreden als begeleider, of een rijschoolinstructeur (voor meer informatie, raadpleeg onze informatiebrochure).

Indien u niet kan voldoen aan deze voorwaarden, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met het examencentrum om een nieuwe afspraak te maken.
Indien u wel aan deze voorwaarden voldoet, of geen examen aflegt op basis van een buitenlands rijbewijs, mag u dit negeren.

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

Om veiligheid en gezondheid van zowel de kandidaten, de begeleiders/instructeurs als de medewerkers te garanderen dienen volgende maatregelen strikt nageleefd te worden:

 • Aangezien in het voertuig geen minimumafstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd is het dragen van een chirurgisch mondmasker aanbevolen, zowel voor de kandidaat, de begeleider of instructeur als de examinator.
 • Alle regels rond ‘physical distancing’, handhygiëne, …
 • Betaling bij voorkeur met Bancontact
 • Kandidaten bieden zich aan voor het praktijkexamen met een voertuig in propere en hygiënische staat (binnenkant).
 • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om enkel met uw begeleider of instructeur naar het examen te komen.