Informatie technische keuring

PeriodiekeTweedehandsHomologatieTechnische dienstGeometrie
Keuring na ongevalADRLPGCNGOldtimer

Periodieke keuring

De periodieke keuring bestaat uit een volledige keuring waarvan de controlepunten gedefinieerd zijn in het KB van 15 maart 1968. Dat bepaalt het algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

De periodieke keuring gebeurt in verschillende stappen:

 • Identificatie van het voertuig

 • Milieukeuring

 • Controle van de mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig:
  • Reminrichting
  • Lichten – reflecterende inrichting
  • Stuurinrichting – ophanging
  • Banden – wielen
  • Chassis en toebehoren
  • Carrosserie
  • Gezichtsveld

De frequentie van deze keuringen is gedefinieerd in de reglementering en hangt af van het type voertuig en het gebruik ervan.

Deze keuringen worden in al onze stations uitgevoerd.                                                

Terug naar menu

Tweedehandskeuring

De tweedehandskeuring is een keuring van een voertuig in het kader van een herinschrijving.

Voor voertuigen van de categorie M1 wordt er, naast de volledige keuring, een specifieke keuring uitgevoerd voor bijkomstige punten die interessant zijn voor de potentiële koper. Aan het einde van deze keuring en op voorwaarde dat het voertuig niet is afgekeurd, worden er een tweedehandsrapport, een aanvraag tot inschrijving en een Car-Pass afgeleverd samen met het keuringsbewijs.

Deze type keuring wordt uitgevoerd in al onze stations

Er is geen tweedehandskeuring vereist wanneer het gaat om: een herinschrijving op naam van dezelfde titularis, een overdracht van het voertuig en nummerplaat tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of van ouders op kinderen.           

Terug naar menu

Keuring voor homologatie en/of technische dienst

Een keuring voor homologatie is vereist voor voertuigen die niet in het bezit zijn van een Belgisch of Europees gelijkvormigheidscertificaat. Tijdens deze keuring wordt er een dossier opgemaakt dat zal worden doorgestuurd naar de homologatiedienst van de bevoegde overheid om het voertuig te homologeren volgens de reglementering.

De technische dienst is een fase in de goedkeuring voor de niet erkende constructeurs in het kader van een goedkeuring per fase. Deze keuringen vinden plaats in Fleurus.

De keuringen voor homologatie vinden plaats in volgende stations :

 • Zellik
 • Londerzeel
 • Fleurus                                                                                                         

Terug naar menu

Keuring geometrie - Keuring na ongeval

De keuringen geometrie worden uitgevoerd:

 • bij een keuringsprocedure na een ongeval. Zij moeten worden uitgevoerd op verzoek van een expert na een ongeval of spontaan als er schade is aan de elementen van de ophanging, de stuurinrichting, het remsysteem of het chassis.
 • bij tuning. In bepaalde gevallen dient er bij een verlaging van een voertuig een keuring geometrie te worden uitgevoerd.

Twee keuringstypes geometrie worden uitgevoerd:

 • de controle van de uitlijning van de wielen bekijkt de verschillende hoeken van de wielen van het voertuig om na te gaan of ze nog altijd binnen de toleranties van de constructeur vallen.
 • bij de controle van de geometrie van het chassis worden van de verschillende punten van het chassis gemeten om na te gaan of ze nog altijd binnen de toleranties van de constructeur vallen.

Deze keuringen vinden plaats in volgende stations :

 • Zemst
 • Zellik
 • Montignies-sur-Sambre                                                                               

Terug naar menu

Keuring ADR

Zware bedrijfsvoertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen zijn onderworpen aan een specifieke ADR-keuring.

Aan het eind van deze keuring word een ADR-keuringsrapport afgeleverd.

Deze keuringen worden uitgevoerd in al onze stations.                                                             

Terug naar menu

Keuring LPG/CNG

Voor voertuigen uitgerust met een installatie voor alternatieve brandstoffen zoals LPG of CNG, is een specifieke keuring wettelijk verplicht in volgende gevallen:

 • Bij de indienststelling van de installatie (met uitzondering van de voertuigen die oorspronkelijk uitgerust zijn)
 • Periodieke keuring
 • Wanneer een installatie wordt gedemonteerd

Tijdens deze keuring wordt de dichtheid gecontroleerd alsook de montage en de gelijkvormigheid van de installatie.

Dit type keuring kan worden uitgevoerd in al onze stations.                                                      

Terug naar menu

Keuring oldtimer (in Vlaamse stations)

Oldtimers worden sinds 20 mei 2018 aan een periodieke keuring onderworpen. Voordien waren oldtimers alleen aan een keuring vóór de inschrijving onder een O-kentekenplaat onderworpen.

De voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • commercieel en professioneel gebruik,
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer,
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer,
 • gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties,
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig.

De oldtimerkeuring wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de regionale instructie VO/MOW/INS.TK/2018/05.

Voor de oldtimers die reeds vóór 20 mei 2018 werden ingeschreven onder ‘O’-plaat, worden specifieke overgangsmaatregelen voorzien om de datum van de eerste periodieke keuring te bepalen (meer info onder het punt “overgangsmaatregelen”).

De keuring voor ingevoerde oldtimer voertuigen die voor het eerst in België aangboden worden, kan in al onze stations uitgevoerd worden.

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan de oldtimerkeuring voor inschrijving, maar niet aan de periodieke oldtimerkeuring:

 • landbouw- en bosbouwtrekkers ≤ 40 km/u,
 • voertuigen voor traag vervoer,
 • voertuigen uitgerust met rupsbanden.

Regels voor 1ste aanbieding aan de periodieke keuring en periodiciteit (opgelet, de periodiciteiten kunnen worden ingekort naar aanleiding van het uitvoeren van specifieke keuringen - bv.: geldigheid reservoir LPG, CNG, ...):

 Voertuig tussen 25 jaar en 30 jaarVan 30 jaar tot 50 jaarMeer dan 50 jaar
1ste aanbiediengIn 2019, ten laatste op de verjaardag van de datum eerste indienstellingIn 2020, ten laatste op de verjaardag van de datum eerste indienstellingIn 2020, ten laatste op de verjaardag van de datum eerste indienstelling
Periodiciteit

Gewoonlijke jaarlijkse periodiciteitsmodaliteiten in functie van het voetuigcategorie

2 jaar5 jaar

FAQ Periodieke keuring oldtimers

Terug naar menu