Coronavirus - VLAANDEREN - Update 20/08/2021

Autokeuring (voor rijbewijs, zie hieronder) 

UPDATE: 25/03/2021 

Alle keuringscentra blijven open en alle keuringen blijven mogelijk. Periodieke keuring en tweedehandskeuring personenwagens (M1), kampeerwagens (M1) en lichte bedrijfsvoertuigen (N1) enkel op afspraak

Een afspraak maken kan via onze website of telefonisch op het nummer 02 559 09 99 (tijdens de kantooruren).

Voor onderstaande keuringen is geen afspraak nodig (uitgezonderd voor het station van Zellik):

 • Alle keuringen voertuigen + 3,5 t
 • Alle keuringen aanhangwagens
 • Herkeuring personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (≤ 3,5 t)

Voor meer informatie zie:

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

 • Indien u symptomen van het Corona virus vertoont, gelieve uw bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen uw voertuig voor te rijden
 • Zorg ervoor dat uw voertuig op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen voldoet
 • Kom alleen naar de keuring (zonder passagiers)
 • Open alle vensters van uw voertuig voor de aanvang van de keuring
 • Laat uw documenten (inschrijvingsbewijs, COC, vorige keuringsbewijs) achter op de passagierszetel
 • Overhandig uw voertuig aan de inspecteur (controleurs ontsmetten hun handen voor de start en na het beëindigen van elke keuring)
 • Wacht aan het einde van de keuringslijn en dit met inachtneming van de veiligheidszones
 • De inspecteur levert uw voertuig terug af op einde van de keuringslijn
 • Uw documenten bekomt u aan de kassa
 • Aan de kassa zal max. 1 persoon tegelijkertijd toegelaten worden
 • Betaal ENKEL MET BANCONTACT of VIA HET SYSTEEM VAN KREDIETKLANTEN
 • Ontsmettingsmiddel is in elk keuringscentrum beschikbaar voor controleurs en klanten

RIJbewijs

UPDATE: 20/08/2021

de Vlaamse examencentra blijven open

Alle examens worden uitsluitend op afspraak afgelegd. Klik hier om een afspraak te maken.

Afschaffing vrijstelling van scholing voor houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs in Vlaanderen vanaf 1 septembert 2021
Indien u in de komende maanden een afspraak heeft voor het afleggen van een praktijkexamen om een rijbewijs te behalen, wensen wij u te informeren over een nieuwe wetgeving die ingaat op 01/09/2021. 

Vanaf deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om het examen af te leggen op voorlegging van een buitenlands rijbewijs. Om het praktijkexamen voor categorie B (auto) af te leggen, dient elke kandidaat vanaf 01/09/2021 te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen cat. B
 • Niet uitgesloten zijn wegens een onregelmatigheid (fraude, ordeverstoring, …)
 • Ten minste 3 maanden stage hebben doorlopen onder dekking van een voorlopig rijbewijs M18 M36
 • Na 2 niet geslaagde examens, ten minste 6 uur praktijkonderricht hebben gevolgd bij een erkende rijschool (mislukkingen voor 01/09/2021 worden meegeteld)
 • Op de dag van het examen, vergezeld zijn van een begeleider die voldoet aan de voorwaarden om te mogen optreden als begeleider, of een rijschoolinstructeur (voor meer informatie, raadpleeg onze informatiebrochure).

Indien u niet kan voldoen aan deze voorwaarden, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met het examencentrum om een nieuwe afspraak te maken.
Indien u wel aan deze voorwaarden voldoet, of geen examen aflegt op basis van een buitenlands rijbewijs, mag u dit negeren.

Verlenging wettelijke termijnen

De wettelijk voorziene termijnen voor het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs zijn opnieuw verlengd omwille van de lange wachttijden voor het rijexamen.
Concreet wordt de geldigheid van uw theorie-examen en voorlopig rijbewijs verlengd tot en met:

 • 31 december 2021 wanneer de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021;
 • 31 maart 2022 wanneer de geldigheid vervalt tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021.

Houd er rekening mee dat het erg druk is. Plan daarom nu al uw afspraak.

Klik hier voor meer informatie.

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

Om veiligheid en gezondheid van zowel de kandidaten, de begeleiders/instructeurs als de medewerkers te garanderen dienen volgende maatregelen strikt nageleefd te worden:

 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen bij betreden van het examencentrum.
 • Alle regels rond ‘physical distancing’, handhygiëne, …
 • Er kan enkel elektronisch worden betaald.
 • Kandidaten bieden zich aan voor het praktijkexamen met een voertuig in propere en hygiënische staat (binnenkant).
 • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om enkel met uw begeleider of instructeur naar het examen te komen.
 • Aangezien in het voertuig geen minimumafstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht, zowel voor de kandidaat, de begeleider of instructeur als de examinator (FFP2 mondmasker voor de categoriëen G en B+E).