Coronavirus - VLAANDEREN - Update 24/08/2020

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Via deze weg willen we u informeren over de beslissing die de Vlaamse Regering nam m.b.t. de rijopleidingen, de rijexamens en de technische keuring.

Autokeuring:

UPDATE: 30/04/2020

Alle keuringen mogelijk vanaf 04/05/20 - periodieke keuring en tweedehandskeuring personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen enkel op afspraak !

Gespreide aanpak voor personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voor keuringen vanaf 4 mei bij Vlaamse keuringscentra

Verlenging geldigheid keuringsbewijzen, nieuwe uitnodigingskaarten en veiligheidsmaatregelen om grote toeloop te vermijden

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters laat vanaf 4 mei de periodieke keuringen van personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen veilig en gespreid opstarten in de keuringscentra. De geldigheid van de keuringsbewijzen werd verlengd tot en met 4 november om de nodige inhaalbeweging vlot te laten verlopen. Eigenaars ontvangen hiervoor een nieuwe uitnodiging om hun voertuig in een voorgestelde periode te laten keuren. Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Wacht op instructies via een nieuwe uitnodiging en hou je aan de veiligheidsmaatregelen.

Na het hervatten – in het belang van de verkeersveiligheid, logistiek en consumentenbescherming - van de keuringen van zwaar vervoer sinds 25 maart en de tweedehandskeuringen sinds 20 april, heropenen de keuringscentra vanaf 4 mei ook voor personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen – weliswaar met een gespreide aanpak. De burgers kunnen rekenen op extra overgangsmaatregelen en bijgevolg meer tijd om gespreid over een aantal maanden zijn/haar voertuig te laten keuren.

Geen haast - verlenging tot en met 4 november

Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. U betaalt geen toeslag en u behoudt uw (eventuele) recht op bonusgeldigheid.

Wacht op instructies via je nieuwe uitnodigingskaart

Alle betrokken klanten hoeven momenteel niets te doen en zullen met de gekende groene kaart opnieuw door de keuringscentra uitgenodigd worden.

Periodieke keuring en tweedehandskeuring personenwagens (M1), kampeerwagens (M1) en lichte bedrijfsvoertuigen (N1) enkel op afspraak

Een afspraak maken kan via onze website www.aibv.be of telefonisch op het nummer 02 897 63 55 (tijdens de kantooruren).

Voor onderstaande keuringen is geen afspraak nodig (uitgezonderd voor het station van Zellik):

 • Alle keuringen voertuigen + 3,5 t
 • Alle keuringen aanhangwagens
 • Herkeuring personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (≤ 3,5 t)

Voor meer informatie: zie FAQ

Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gelieve volgende maatregelen te willen naleven:

 • Indien u symptomen van het Corona virus vertoont, gelieve uw bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen uw voertuig voor te rijden
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht
 • Zorg ervoor dat uw voertuig op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen voldoet
 • Open alle vensters van uw voertuig voor de aanvang van de keuring
 • Laat uw documenten (inschrijvingsbewijs, COC, vorige keuringsbewijs) achter op de passagierszetel
 • Overhandig uw voertuig aan de inspecteur
 • Wacht aan het einde van de keuringslijn en dit met inachtneming van de veiligheidszones
 • De inspecteur levert uw voertuig terug af op einde van de keuringslijn
 • Uw documenten bekomt u aan de kassa
 • Aan de kassa zal max. 1 persoon tegelijkertijd toegelaten worden
 • Betaal ENKEL MET BANCONTACT of VIA HET SYSTEEM VAN KREDIETKLANTEN

Deze uitzonderlijke maatregelen zijn genomen omdat de sector autokeuring prioritaire zorg wil dragen voor de gezondheid en de veiligheid van éénieder.

Voor meer info zie ook:


RIJExamens:

UPDATE: 24/08/2020

Heropstart examens rijbewijs 18 mei en 25 mei 

Rijexamens starten vanaf 18 en 25 mei 2020 terug gefaseerd op. Om dit zo vlot en veilig mogelijk te laten gebeuren, hebben de Vlaamse ondernemingen en federaties die instaan voor de rijopleiding, nascholing en examens voor het rijbewijs, zich verenigd teneinde uniforme afspraken te maken.

Er is geen haast. Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, heeft beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020 en heeft een aantal wettelijk voorziene termijnen verlengd. Kandidaten hebben dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar.

Om zowel voor medewerkers als klanten de veiligheid te garanderen, worden een aantal bijzondere maatregelen rond COVID-19 genomen (zie verder).

Geen haast – uitstel tot 31 december 2020

Naar aanleiding van de coronamaatregelen werden activiteiten i.v.m. rijopleidingen en examens voor het rijbewijs opgeschort sinds 16 maart 2020. Dit impliceert dat een inhaalbeweging moet worden gemaakt en dat nieuwe afspraken moeten worden geboekt. Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020. 

Gefaseerde aanpak voor theorie- en praktijkexamens

Voor heel wat mensen is het behalen of behouden van een rijbewijs essentieel voor hun job of voor hun privé- en sociale leven. Bijkomend speelt de sector ook een cruciale rol inzake mobiliteit en verkeersveiligheid, waarbij de focus wordt gelegd op kwalitatieve rijopleiding en examinering. Om de dienstverlening te garanderen vanaf 18 mei 2020, is volgende planning voorzien:

 • Vanaf 18 mei 2020 worden er terug theorie-examens voor alle categorieën, en praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen) georganiseerd.
 • Vanaf 25 mei 2020 worden de praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen hervat.

Vanaf 11 mei 2020 is het examencentrum van Asse-Mollem telefonisch bereikbaar voor het maken van afspraken.
Vanwege het hoge aantal oproepen is het ook mogelijk om ons contactformulier in te vullen. Gelieve er rekening mee te houden dat dit formulier enkel geldt voor praktijkexamens.
Vanaf maandag 31/08/2020 kan het theorie-examen (alle categorieën) enkel op afspraak afgelegd worden. Voor meer informatie, zie hier.

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

Om veiligheid en gezondheid van zowel de kandidaten, de begeleiders/instructeurs als de medewerkers te garanderen dienen volgende maatregelen strikt nageleefd te worden:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen bij betreden van het examencentrum
 • Alle regels rond ‘physical distancing’, handhygiëne, …
 • Er kan enkel elektronisch worden betaald.
 • Kandidaten bieden zich aan voor het praktijkexamen met een voertuig in propere en hygiënische staat (binnenkant).
 • Aangezien in het voertuig geen minimumafstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd is het dragen van een mondmasker verplicht, zowel voor de kandidaat, de begeleider/instructeur als de examinator. De kandidaat en begeleider/instructeur dienen zelf over een mondmasker te beschikken. Mondmaskers worden niet ter beschikking gesteld in het examencentrum.
 • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om enkel met uw begeleider of instructeur naar het examen te komen.

Overgangsmaatregelen

Wanneer ten gevolge van de opschortingsperiode (van 16/03/2020 t.e.m. 17/05/2020), de verplichtingen met dwingende termijnen niet konden worden nageleefd (bv. omwille van het vervallen van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs), wordt aan de betrokkene een uitstel verleend.

Volgende overgangsmaatregelen zijn van toepassing:

 • Wanneer de geldigheid van het theorie-examen vervallen is na 15/03/2020, mag u toch nog het praktijkexamen afleggen tot en met 31/12/2020 zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
 • Wanneer de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs vervallen is na 15/03/2020, wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31/12/2020. U mag dus tot en met 31/12/2020 blijven oefenen met uw voorlopig rijbewijs. Na 31.12.2020 mag u met een vervallen voorlopig rijbewijs niet meer rijden, zonder eerst verplicht praktijkonderricht te volgen.
 • Wanneer de geldigheid van uw gevolgde lessen (theorie en praktijk) bij een erkende rijschool vervallen is na 15/03/2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/12/2020.
 • Wanneer de geldigheid van uw geslaagd examen op privéterrein vervallen is na 15/03/2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31/12/2020.
 • Wanneer u al een afspraak had voor een examen en u deze afspraak werd geannuleerd omwille van de opschorting van de examens, moet u voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.

Voor meer informatie, zie: FAQ