Wegenwerken Vilvoorde/Grimbergen/Zemst en Asse

Vilvoorde - Toegang station van Zemst 

Vernieuwing van de N260 Brusselsesteenweg/Vaartdijk/Westvaartdijk en de aanleg van de fietssnelweg F23 Kanaalroute Noord

Huidige werfzone

Sinds begin dit jaar werkt aannemer Willemen Infra in opdracht van De Werkvennootschap op de N260 vanaf de Kanaalbrug Vilvoorde (N211) tot vlak voor het kruispunt met de Grimbergsesteenweg.
In deze zone duren de werken nog tot het einde van de zomer.

Uitbreiding werfzone vanaf 12 april tot aan kruispunt Verbindingsweg / begin industriezone

In tegenstelling tot de initiële planning, die beoogde om in april te starten aan de Verbrande Brug (Westvaartdijk x Industrieweg), zal De Werkvennootschap nu eerst ten zuiden van de industriezone verder werken.
Vanaf 12 april zijn de kruispunten van de N260 met de Grimbergsesteenweg, Borghtstraat, Jan Jozef van Engelomstraat en Verbindingsweg niet langer beschikbaar voor plaatselijk verkeer. 
De onderbreking van de N260 zal met grote oranje borden aangekondigd worden. Er zal dus geen doorgang mogelijk zijn naar de Vaartdijk/Brusselsesteenweg maar de bedrijven van de industriezone blijven bereikbaar. 
Dit bijkomend deel van de N260 (vanaf en inclusief kruispunt N260 x Grimbergsesteenweg tot en met de Verbindingsweg) kent een uitvoeringstermijn van een half jaar. Deze zone zal rond eind oktober afgewerkt zijn.

Nutswerken Westvaartdijk tot augustus (door Fluvius)

De verschillende nutsbedrijven starten eerstdaags met hun sleufwerken langs de Westvaartdijk. Deze graafwerken voor de verplaatsing en vernieuwing van de ondergrondse kabels en leidingen beginnen ter hoogte van de asfaltcentrale (kruispunt met de Fabrieksweg). De verkeersafwikkeling op de Westvaartdijk blijft mogelijk, maar zal plaatselijk enige hinder ondervinden. De nutswerken gebeuren onder aansturing van Fluvius en worden uitgevoerd door aannemer T&O. 

Infrastructuurwerken Westvaartdijk (door De Werkvennootschap)

Naar verwachting start Willemen Infra i.o.v. De Werkvennootschap de werken aan de Westvaartdijk op in augustus. 
In een eerste fase leggen ze het meest noordelijke deel van de nieuwe fietssnelweg F23 aan en passen ze het kruispunt met de Industrieweg aan. 
Het betreft fase 4 volgens het bijgevoegd faseringsplan.
In een tweede fase werken ze langs de industriezone op de Westvaartdijk tussen het kruispunt met de Industrieweg en de Fabrieksweg (N211a) = Fase 5. 
Het kruispunt N260xFabrieksweg valt daarbij niet in de werfzone. Wel geldt vanaf dan eenrichtingsverkeer op de Westvaartdijk. Verkeer kan de werfzone passeren van zuid naar noord, dus vanaf de Fabrieksweg naar de Verbrande Brug. 

Klik hier voor meer informatie i.v.m. dit project.  

Asse - Toegang station en examencentrum van asse-mollem

Vanaf 4 januari 2021 wordt de Brusselsesteenweg afgesloten in één richting. Enkel het verkeer richting Brussel kan gebruik maken van de Brusselsesteenweg. Dit blijft zo tot het einde van alle werken op de N9, tot de zomer van 2022.

  • Het verkeer richting Asse moet een omleiding volgen. Voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer richting Asse wordt er een omleiding voorzien via de E19, E40 naar het op- en afrittencomplex van Ternat (nr. 20). Via de Edingsesteenweg (N285) kan het verkeer zo Asse-centrum bereiken.
  • Aan de werfzone worden ook omleidingen voorzien voor lokaal autoverkeer. Deze omleidingen lopen in deze fase via de Langestraat, Hoogstraat, Lindendries, Benedenstraat en Keesdal. Om overlast in de woonwijken te vermijden, zijn deze lokale omleidingen verboden voor doorgaand vrachtverkeer (>3,5 ton). Enkel vrachtverkeer met een bestemming in deze straten is toegelaten.
  • Vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton mag niet via Kobbegem rijden om Z5 Mollem te bereiken of uit te rijden. Voor personenwagens is dit wel toegelaten

Klik hier voor meer informatie i.v.m. dit project.