Schrapping van platen bij DIV: dit kan niet meer !

Vanaf 31 maart 2020 zullen de verzamelboxen in de DIV- antennes verdwijnen. 

Waar een te schrappen kentekenplaat deponeren ?

  • Aan het loket van een postkantoor of postpunt
  • In een verzamelbox in sommige postkantoren, tijdens een langere tijdsspanne

De officiële kentekenplaat (met DIV-zegel) moet onverpakt en niet geplooid, worden gedeponeerd, zonder enig ander document.