Periodieke keuring voor oldtimers

Oldtimers worden sinds 20 mei 2018 aan een periodieke keuring onderworpen (in Vlaamse stations). Voordien waren oldtimers alleen aan een keuring vóór de inschrijving onder een O-kentekenplaat onderworpen.

De voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • commercieel en professioneel gebruik,
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer,
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer,
  • gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • oldtimermanifestaties,
  • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingplaats van het voertuig.

De oldtimerkeuring wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de regionale instructie VO/MOW/INS.TK/2018/05.

Voor de oldtimers die reeds vóór 20 mei 2018 werden ingeschreven onder ‘O’-plaat, worden specifieke overgangsmaatregelen voorzien om de datum van de eerste periodieke keuring te bepalen (meer info onder het punt “overgangsmaatregelen”).

De keuring voor ingevoerde oldtimer voertuigen die voor het eerst in België aangboden worden, kan in al onze stations uitgevoerd worden.

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan de oldtimerkeuring voor inschrijving, maar niet aan de periodieke oldtimerkeuring:

  • landbouw- en bosbouwtrekkers ≤ 40 km/u,
  • voertuigen voor traag vervoer,
  • voertuigen uitgerust met rupsbanden.

Regels voor 1ste aanbieding aan de periodieke keuring en periodiciteit (opgelet, de periodiciteiten kunnen worden ingekort naar aanleiding van het uitvoeren van specifieke keuringen - bv.: geldigheid reservoir LPG, CNG, ...):

 Voertuig tussen 25 jaar en 30 jaarVan 30 jaar tot 50 jaarMeer dan 50 jaar
1ste aanbiediengIn 2019, ten laatste op de verjaardag van de datum eerste indienstellingIn 2020, ten laatste op de verjaardag van de datum eerste indienstellingIn 2020, ten laatste op de verjaardag van de datum eerste indienstelling
Periodiciteit

Gewoonlijke jaarlijkse periodiciteitsmodaliteiten in functie van het voetuigcategorie

2 jaar5 jaar

Meer info

Terug naar "Nieuws"