NIEUWE COMMERCIËLE EN "NATIONALE" KENTEKENPLATEN

NIEUWE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN  

Een herziening van de commerciële platen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2020.
De inwerkingtreding betreffende de herziening van de commerciële platen werd uitgesteld tot 1 januari 2021.
Commerciële platen verlengd of afgeleverd vóór de inwerkingtreding van deze herziening, blijven geldig tot 31 december 2021.
Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe voorwaarden voor afleveren van een commerciële platen (nu 3 soorten: handelaars- , proefrit- en beroepsplaat) alsook wordt de nummering ervan aangepast.

Uitgebreide info op de website van DIV

Nieuwe “nationale” kentekenplaat

Deze plaat is bestemd voor elke natuurlijke of rechtspersoon in België en is verbonden aan een welbepaald voertuig om op het Belgische grondgebied gedurende een periode van 20 opeenvolgende kalenderdagen de onderstaande formaliteiten te vervullen:

  • de levering van dit voertuig
  • het voorrijden van het voertuig met het oog op het verkrijgen van een individuele goedkeuring
  • het voorrijden van het voertuig bij een instelling belast met de technische keuring van de in het verkeer gebrachte voertuigen

Uitgebreide info op de website van DIV