FAQ Autokeuring

Waar kan ik mijn voertuig voor een periodieke keuring voorrijden?

 • De keuze van keuringsstation is vrij. U vindt al onze keuringsstations HIER.

Wat zijn de vereiste documenten voor de technische keuring?

U dient volgende documenten mee te brengen:

 • Het kentekenbewijs
  • Voor een periodieke keuring : u dient het deel "voertuig" voor te leggen (zie voorbeeld)
  • Voor een tweedehandskeuring : u dient de twee delen voor te leggen, "domicilie" en "voertuig" (zie voorbeeld)
 • Het gelijkvormigheidsattest,
 • Het attest van de verzekering,
 • Het keuringsbewijs, wanneer het voertuig al ter keuring werd aangeboden
 • Alle certificaten die betrekking hebben op het voertuig (LPG, NGV, tuning, aangepast voertuig, ...)
 • Voor de bedrijfsvoertuigen : het identificatierapport en indien van toepassing de technische fiche.

Wat zijn onze openingstijden?

We zijn alle dagen open van maandag tot vrijdag, behalve de officiële feestdagen (1 januari, 1 mei, paasmaandag, Hemelvaart, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december)

U vindt de openingsuren per keuringsstation via volgende link: onze keuringsstations

Ik heb een uitnodiging ontvangen, maar ik ben niet langer in het bezit van het voertuig. Wat moet ik doen?

 • Wanneer u niet meer in het bezit bent van het voertuig, dient u de officiële kentekenplaat (achterplaat voorzien van de DIV reliëfstempel) af te geven in een postkantoor of postpunt. U ontvangt dan een bewijs van schrapping. De uitnodiging zal dan niet meer worden opgestuurd. Het kan gebeuren dat de verwerking van de uitnodigingen al plaatsvond voordat uw nummerplaat werd geschrapt. Wanneer u het bewijs van schrapping hebt ontvangen, dient u geen rekening meer te houden met deze uitnodiging. Wanneer u dit bewijs van schrapping niet hebt ontvangen, dient u zich te informeren bij de DIV of de schrapping daadwerkelijk plaatsvond (u kunt uw vraag tot schrapping volgen op volgende link: DIV status)

Ik heb een uitnodiging ontvangen, maar ik heb een nieuw voertuig op deze nummerplaat ingeschreven. Wat moet ik doen?

 •  Het kan gebeuren dat de verwerking van de uitnodigingen al plaatsvond voordat uw nieuwe voertuig werd ingeschreven. U dient geen rekening te houden met deze uitnodiging.

Ik heb het groen uitnodigingskaartje nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?

 • Er wordt voor elke periodieke keuring een uitnodiging verzonden. De uitnodiging wordt 4 à 5 weken vóór de uiterste geldigheidsdatum verzonden.
  Het ontbreken van een uitnodiging kan niet ingeroepen worden om het gebruik van een voertuig zonder geldig keuringsbewijs te rechtvaardigen. Het is aangewezen om zelf de datum in het oog te houden wanneer het voertuig onderworpen is aan de periodieke keuring.
  Het voertuig kan steeds zonder uitnodiging ter keuring worden voorgereden.Alle voertuigen (uitgezonderd taxi's, lesvoertuigen, ziekenauto's en bussen) kunnen tot 2 maanden vóór de geldigheidsdatum van het keuringsbewijs voorgereden worden zonder wijziging van de referentiedatum.

Ik verhuis, hoe moet ik mijn nieuwe adres doorgeven voor de uitnodiging?

 • Wanneer u verhuist, dient u uw adreswijziging te melden aan de bevoegde dienst van uw nieuwe gemeente. Via het Rijksregister wordt de DIV op de hoogte gebracht. De volgende uitnodiging zal het correcte adres vermelden. AIBV beheert de adressen voor de uitnodigingen niet.

Kan ik een factuur krijgen voor mijn autokeuring?

 • Op uw origineel keuringsdocument kan u onderaan een kwijtschrift vinden, dit geldt als wettig boekhoudkundig document. Een factuur aanvragen is dus niet nodig. Indien u minstens 15 wagens per jaar laat keuren bij AIBV NV kan u een kredietklantnummer voor facturatie aanvragen via boek@aibv.be
  Opgelet, dit kredietklantnummer geldt enkel voor de facturatie. Voor een account/klantnummer m.b.t. het maken van een afspraak, gelieve deze pagina te willen raadplegen.